Gå til hovedindhold

Tre skovrejsningsprojekter i Vordingborg skal give mere natur til borgerne

14.09.2022
borgmester mikael smed vordingborg.jpg

I landsbyerne rundt om Vordingborg skal der plantes hele tre skove, som Klimaskovfonden har givet støtte til. For Vordingborg Kommune er det en unik mulighed for at rejse nye offentlige skove til glæde for borgerne.

Lige nu er der en roemark, men til foråret bliver der plantet skov. Vordingborg Kommune har fået i alt 1,7 millioner til skovrejsningsprojekter fra Klimaskovfonden og i den sydsjællandske kommune er de godt i gang med planlægningen af tre nye skovområder.

”Vi er superglade for vores samarbejde med Klimaskovfonden om tre nye skovrejsningsprojekter. Det er godt for naturen og for klimaet. Vi arbejder på at mindske CO2 i Vordingborg Kommune, både som geografisk område og som virksomhed. Derfor har det været en rigtig god mulighed” siger borgmester Mikael Smed (S).

Over halvdelen af Vordingborg Kommunes er dækket af landbrugsjord og det er vigtigt for kommunen at skabe mere natur, som borgerne kan få glæde af.

”Skov kan noget særligt tæt på et byområde. Vi kan se, at det gør et område mere attraktivt, når der er natur og gode muligheder for at gå en tur i skoven. Vi har prioriteret bynære skove i vores projekter med Klimaskovfonden og jeg glæder mig til at følge udviklingen, når skovene er plantet: skal der være en shelter i et hjørne, skal der være en lille sø og stier. Det bliver spændende” siger borgmesteren.

Ingen borgerprotester, når det er skov

På det ene areal ved landsbyen Kastrup-Neder Vindinge på 3 ha er kommunen godt i gang med at planlægge beplantningen og har netop holdt borgermøde.

”Generelt oplever vi ikke de store borgerprotester på skovrejsning. Men på borgermødet var det et tema, at træerne ikke må tage for meget af udsigten, og det indarbejder vi i projektet” siger Mikael Smed.

Rasmus Scharling, der er naturmedarbejder i kommunen supplerer:

”Folk var bekymrede for om skov vil forhindre udsigten og tage lys fra terrassen, men det kan vi imødekomme i planlægningen af arealet. Vi tænker på udsigtskiler og lav bevoksning, og det er med til at gøre skoven spændende og oveni købet gavne biodiversiteten. Jo flere elementer, vi kan få ind, jo bedre og det er en mulighed for at rejse skov, som vi ellers ikke ville have haft” siger han.

Arealet, som kommunen har bortforpagtet er for tiden sået til med roer, men det har tidligere været tiltænkt som udvidelse af landsbyen. Kommunen vurderer imidlertid, at en skov vil være bedre som en visuel afskærmning mod vej og jernbane og give nye muligheder for friluftsliv for borgerne i Kastrup og omegn. Arealet ligger desuden i et område med særlige drikkevandsinteresser, som skovrejsning også har en positiv effekt på. Den endelige træplantning på arealet forventes i foråret 2023.

Foto af Mikael Smed

Mikael Smed

Borgmester i Vordingborg Kommune (S)

Skov kan noget særligt tæt på et byområde. Vi kan se, at det gør et område mere attraktivt, når der er natur og gode muligheder for at gå en tur i skoven. Vi har prioriteret bynære skove i vores projekter med Klimaskovfonden og jeg glæder mig til at følge udviklingen, når skovene er plantet: skal der være en shelter i et hjørne, skal der være en lille sø og stier. Det bliver spændende

Fakta om Vordingborgs klimaprojekter

De tre kommunalt ejede arealer ligger i landsbyerne Bårse, Kastrup-Neder Vindinge og Lundby og giver i alt ca. 14 hektar ny bynær skov. Arealerne er valgt da de ligger bynært, er kommunalt ejet, ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og vil kunne bidrage positivt til kommunens CO2-regnskab.

Den 27. april 2022 fik Vordingborg Kommune endeligt tilsagn fra Klimaskovfonden om alle tre projekter og et tilskud på i alt 1,7 mio. kr.