Gå til hovedindhold

Kommuner kan søge penge til skovrejsning

10.10.2022
Unge træer under tynding

Klimaskovfonden åbner en ny ansøgningsrunde, hvor kommuner kan søge støtte til at rejse skov for eksempel i bynære områder eller i områder, der kræver særlig beskyttelse af drikkevand. 17 kommuner er allerede i gang.

Nu er det igen muligt for kommuner at søge støtte til at rejse ny skov, der gavner klimaindsatsen og skaber ny natur i kommunen. Klimaskovfonden har netop åbnet en ny ansøgningsrunde, og her er der særligt fokus på skovrejsning på kommunalt ejede arealer.

”Klimaskovfondens skove skal plantes ud fra modeller, der sikrer størst klimaeffekt, men også giver spændende naturområder, som befolkningen kan få glæde af. Vi lægger stor vægt på, at der bliver skabt gode naturoplevelser, og at områderne også opfylder andre formål, for eksempel beskyttelse af drikkevand eller offentlig adgang til ny natur” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Kommuner kan selv sætte prisen på klimaprojektet

Når Klimaskovfonden giver tilskud til et klimaprojekt, sker det efter en helt ny metode, en såkaldt ”omvendt auktionsmodel”. Her skal kommunen som lodsejer selv give et bud på prisen for projektet på baggrund af de kriterier, som Klimaskovfonden har fastsat. Prisen og den forventede klimaeffekt giver tilsammen projektets omkostningseffektivitet, som er det, Klimaskovfonden vurderer projekternes potentiale ud fra.

”Det kan måske lyde teknisk, men der er hjælp at hente, og det er vores ambition at give hurtigt svar til ansøgere. Indenfor ansøgningsfristen skal man kun udfylde en standardansøgning, som vi giver svar på efter nogle måneder. Hvis man får tilsagn til projektet, kan man arbejde videre og gå i dybden med at planlægge alle detaljer i projektet” forklarer Poul Erik Lauridsen.

Klimaskovfonden har blandt andet udarbejdet en beregningsmodel, som ansøgere kan bruge til at udregne klimaeffekten af den type skov, man vil plante og på hjemmesiden er der en grundig vejledning til kriterier og projektansøgning. For lavbundsprojekter anvendes pt. standardtal.

17 kommuner er i gang   

I Klimaskovfondens allerførste ansøgningsrunde i foråret 2022 fik 17 kommuner tilsagn til i alt 24 skovrejsningsprojekter sammen med Klimaskovfonden. Til sammen dækker arealerne 236 hektar med en samlet klimaeffekt på omkring 100.000 tons CO2 over tid. 

Og selvom mange kommuner allerede er i gang, er der behov for at sætte turbo på klimaindsatsen nu, så kommunerne kan få glæde af skovrejsning og lavbundsprojekter, som et redskab til at nå kommunens DK2020-mål.

”Det er mit store håb, at skovrejsning bliver tænkt med i kommunernes DK2020-klimaplaner, for Danmark er nødt til at få alle arealer i spil, store som små, og for alvor få sat gang i skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde. Klimaskovfonden er det oplagte instrumentet, som kan hjælpe kommunerne med at finansiere klimaprojekter og nå de arealbaserede klimamål,” siger Poul Erik Lauridsen.

Fakta om ansøgningsrunden

Ansøgningsrunden åbner 12. oktober 2022 og der er ansøgningsfrist den 1. december 2022. Ansøgning sker via et elektronisk ansøgningsskema. Find ansøgningsskema og vejledning her.

Klimaskovfonden holder webinar for kommuner den 8. november 2022 kl. 14-15, om projekter, den aktuelle ansøgningsrundes kriterier, ansøgningsskema med mere, og der er mulighed for at stille spørgsmål. Se mere og tilmeld dig under arrangementer på hjemmesiden.