Gå til hovedindhold

Klimaskovfondens lovgrundlag

skovsti

Den danske Klimaskovfond er vedtaget af et enigt Folketing og etableret ved lov d. 29/12 2020 for at understøtte CO2-reduktionsmålet ved at fremme etableringen af mere skov og udtagningen af kulstofholdige lavbundsarealer i Danmark.

Klimaskovfonden er etableret som en uafhængig forvaltningsenhed under Miljøministeriet og inden for den statslige forvaltning og er derfor en selvstændig juridisk person. Fonden er således ikke en fond i traditionel forstand (jf. fondslovgivningen), men omfattet af alle de almindelige tværgående offentligretlige regler og principper herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, ombudsmandsloven, databeskyttelsesloven, databeskyttelsesforordningen, udbuds- og konkurrenceregler, statsstøtteregler, rigsrevisorloven og retssikkerhedsloven.

Miljøministeren fører tilsyn med Klimaskovfonden. Fonden aflægger sit regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser, og det revideres af Rigsrevisionen, førend det godkendes af fondens bestyrelse og fremsendes til ministeren.

Læs Lov om Klimaskovfonden