Gå til hovedindhold

Velkommen til Klimaskovfonden

I Danmark har vi sat ambitiøse mål for at reducere CO2 og dem bidrager Klimaskovfonden til at nå. Det gør vi gennem klimaprojekter i Danmark, hvor vi bruger naturens egne metoder til at opfange og lagre CO2. Helt konkret støtter vi projekter, hvor vi rejser ny skov og udtager kulstofrige lavbundsarealer, som omdannes til natur- og vådområder. Det er til gavn for klimaet og til glæde for dem, der bor i nærheden.

Du kan være med til at plante mere skov og gøre Danmark grønnere. Enten ved at donere penge, købe CO2-enheder fra projekterne eller stille jord til rådighed og ansøge om støtte fra fonden.

Sammen kan vi nå Danmarks klimamål!


vinter skov vandløb

Se oplæg fra lancering af ny standard

Virksomheder og alle andre får en ny mulighed for klimahandling, når vi på fredag løfter sløret for den første danske standard for skovrejsning på dansk jord finansieret af CO2-enheder. Fremover kan alle give bidrag til den danske klimaindsats så der kan plantes ny skov i Danmark.

Oplæg fra lanceringen

Se video og præsentationer fra lanceringen af Klimaskovfondens standard: Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning.

skov i skumring

Vil du også hjælpe?

Alle kan bidrage til de danske klimamål gennem fonden, f.eks. kan du give et bidrag eller søge om midler til at etablere et klimaprojekt på din jord.

Giv et bidrag til klimaindsatsen

Giv et bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden

Ansøg om klimaprojekt

Ansøg om midler til at etablere skov eller udtage lavbundsjord på din jord

Nyt fra Klimaskovfonden?

Vil du have ny viden om CO2-markedet? Er du nysgerrig på klimaeffekter ved skovrejsning og lavbundsudtag? Vil du følge vores klimaprojekter? Vil du have information om kommende ansøgningsrunder?

Nyheder i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyt fra Klimaskovfonden ca. en gang om måneden.

Bøgeskov med anemoner i skovbunden tidligt forår
Solnedgang.jpg

Danmark har ambitiøse klimamål

Folketinget vedtog i 2020 Danmarks første klimalov med vigtige mål for det danske samfund. Klimaskovfonden er sat i verden for at bidrage til at nå målene og skabe handlemuligheder for alle, der vil være med. .

70% CO2-reduktion i 2030 ift. niveauet i 1990

klimaneutral senest i 2050

Klimaprojekter der binder CO2

Klimaskovfonden gav i første ansøgningsrunde i foråret 2022 tilsagn til 23 skovrejsningsprojekter og et lavbundsprojekt fordelt i 17 kommuner. Flere steder er de første træer plantet og over 100 år vil de ca. 230 hektar ny skov binde op mod 100.000 tons CO2.

Flere projektarealer på vej

Klimaskovfonden havde i ansøgningsrunden efterår 2022 afsat 28,5 millioner til lokale projekter med skovrejsning på arealer ejet af kirker og kommuner og på drikkevandsområder samt til udtagning af lavbundsjorder på mindre end 10 ha. Derfor er der flere projekter på vej over hele landet.

foto af Landskab med skov og vådområde på langeland

Klimaforandringer er kommet for at blive

FN’s Klimapanel, IPCC, har i sine seneste rapporter slået fast, at klimaforandringer, stigende temperaturer og de hyppigere forekomster af ekstreme vejrfænomener er menneskeskabte og kommet for at blive. En af de store syndere er vores udledning af CO2. Det er derfor afgørende, at vi tager alle redskaber i brug for at reducere udledningen og den samlede mængde drivhusgasser i jordens atmosfære.

Den danske Klimaskovfond er sat i verden netop for at bidrage til indfrielsen af det ambitiøse klimamål ved at rejse skov og udtage kulstofrige lavbundsarealer.

Et enigt Folketing har peget på naturens egne midler til at opfange og lagre CO2 og andre drivhusgasser, og Klimaskovfonden har samtidig som opgave at give danskerne mulighed for klimahandling gennem bidrag til fondens projekter – enten ved at donere penge, købe CO2-enheder fra projekterne eller stille jord til rådighed og ansøge om støtte fra fonden til skovrejsning eller lavbundsudtag. På den måde får virksomheder, privatpersoner, kommuner, regioner, organisationer og foreninger mulighed for at bidrage til de danske klimamål – og til mere natur og bedre biodiversitet i hele Danmark, da fonden udover CO2-reduktioner har fokus på at realisere synergieffekter i sine klimaprojekter, herunder også sikring af drikkevandsboringer og rekreative områder.

Vil du også være med at til løfte de danske klimamål og plante mere skov?

Læs mere om vores arbejde og se, hvordan du kan bidrage. Sammen når vi Danmarks klimamål.