Gå til hovedindhold

Vi planter skov - og du kan være med

I Danmark har vi sat ambitiøse mål for at reducere CO2 og dem bidrager Klimaskovfonden til at nå. Det gør vi gennem klimaprojekter i Danmark, hvor vi bruger naturens egne metoder til at opfange og lagre CO2. Helt konkret støtter vi projekter, hvor vi rejser ny skov og udtager kulstofrige lavbundsarealer, som omdannes til natur- og vådområder. Det er til gavn for klimaet og til glæde for dem, der bor i nærheden.

Du kan være med til at plante mere skov og gøre Danmark grønnere. Ved at give bidrag til den danske klimaindsats kan du sørge for, at vi rejser ny skov, der fjerner CO2 fra atmosfæren.

Sammen kan vi nå Danmarks klimamål!


foto af træer set nedefra op mod blå himmel

Vil du være med i klimaindsatsen?

Alle kan være med til at skabe klimahandling gennem Klimaskovfonden, f.eks. kan du give et bidrag eller søge om midler til at etablere et klimaprojekt på din jord.

Giv et bidrag til klimaindsatsen

Giv et bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden og få et flot bevis for dit bidrag. Det koster 250 kroner at plante skov der optager 1 ton CO2.

Søg støtte til klimaprojekter på din jord

Vi har aktuelt åbent for ansøgninger om støtte til skovrejsning frem til 15. november 2023.

Muligheder for støtte til projekter

Flere gange om året kan lodsejere ansøge om midler til at etablere skov eller udtage lavbundsjorder. Download information om mulighederne.

hånd med lille egetræ

Giv dit bidrag til klimaindsatsen

Med et bidrag kan vi rejse mere skov i Danmark, der optager CO2.
Du får et bidragsbevis og du kan følge med i hvor vi planter den skov, du har bidraget til.
Vores standard giver sikkerhed for, at effekten opnås indenfor maks 100 år.

0
DKK
0
m2 skov

KLIMA+ partnerskaber for kommuner

Med et KLIMA+ partnerskab kan kommuner sætte fart på klimaindsatsen og nå de arealbaserede klimamål ved at samle virksomheder, borgere og jordejere i kommunen om skovrejsningsprojekter, der samtidig skaber mere natur til glæde for borgerne.

Billede af klassisk byskilt med indsatte træer

Bliv klogere på klima

Vi deler vores viden om klimaprojekter, skovrejsning, carbonmarkedets udvikling og alt muligt andet spændende - og lidt nørdet. Læs vores blogindlæg og få viden om klimaindsatser.

Skoven som klimaredskab

Træer optager CO2 fra atmosfæren og jo flere træer, jo større CO2-optag mens træerne vokser. Men hvad så når de bliver gamle? Bliv klogere på, hvordan skov fungerer som et redskab i klimaindsatsen.

Bøgeskov med anemoner i skovbunden tidligt forår
billede af skov set oppefra

Projekter over hele Danmark

Klimaskovfonden støtter skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder med dokumenteret klimaeffekt. Vi har projekter i gang over hele landet, som alle kan bidrage til.

77 projekter

735 hektar

242.000 tons CO2 mindre