Gå til hovedindhold

Vi planter skov for klimaet - og du kan være med

Klimaskovfonden understøtter Danmarks klimaindsats gennem klimaprojekter over hele landet, hvor vi bruger naturens egne metoder til at opfange og lagre CO2. Helt konkret støtter vi projekter, hvor vi rejser ny skov og udtager kulstofrige lavbundsarealer, som omdannes til natur- og vådområder. Det er til gavn for klimaet og til glæde for dem, der bor i nærheden.

Projekterne finansieres af bidrag fra private til klimaindsatsen. Du kan være med til at plante mere skov. Ved at give bidrag til den danske klimaindsats, sikrer du, at vi kan rejse ny skov, der fjerner CO2 fra atmosfæren.

Sammen kan vi handle for klimaet!

tjek af nyplantet skov

Har du plantet et træ for klimaet?

For 25 kroner kan du sikre, at vi planter et træ for dig et af de mange steder rundt om i Danmark, hvor vi er i gang med at rejse skov. Det er en konkret klimahandling, der optager CO2 mange år ud i fremtiden. Du kan også bidrage med et andet beløb eller give bidrag hver måned.

Muligheder for virksomheder

Din virksomhed kan være med i klimaindsatsen ved at bidrage til skovrejsning i jeres nærområde. I får opgørelse af effekter og reelle resultater til jeres ESG-rapport og er med til at skabe mere natur til glæde for klimaet og de kommende generationer.

Mand planter træ på mørk jord
luftfoto af landskab med ny skov

Søg støtte til et klimaprojekt på din jord

Du kan søge støtte hos Klimaskovfonden, hvis du vil rejse skov eller udtage kulstofrige lavbundsarealer på din jord. Vi har flere årlige ansøgningsrunder, hvor du som lodsejer kan søge støtte til projekter. Du beholder selv CO2-effekten og kan bruge det i dit klimaregnskab. Se mere om støttebeløb og kriterier.   

billede af skov set oppefra

Projekter over hele Danmark

Klimaskovfonden har klimaprojekter i gang over hele landet, som alle kan bidrage til.

144 aktuelle projekter

1355 hektar ny skov og natur

490.550 tons CO2 reduceres over maks 100 år

billede af register med skovbaggrund

Følg projekterne i nyt register

I vores register over projekter og deres CO2-effekt kan du få overblik over projektporteføljen og følge de enkelte projekters udvikling. Du kan også læse mere om hvert enkelt projekt, hvor i landet det er og se billeder, når projektet er etableret. 

Har du bidraget til klimaindsatsen kan du følge dit bidrag og se hvilket projekt, dit bidrag er gået til.  

Standard for bidrag til klimaindsatsen

Klimaskovfonden har udviklet den første danske standard for bidrag til CO2-effekt indenfor rammerne af det frivillige marked: Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning. Standarden læner sig op af anerkendte internationale standarder og er bidragyderes garanti for, at klimaeffekten indfinder sig.

foto af en der planter et træ med en spade
hånd med lille egetræ

Vær med til at plante et træ per dansker

Vi har en ambition om at plante et træ pr. dansker.
Giv et bidrag til et træ - eller flere - og vær med i klimaindsatsen. Klimaeffekten ved skovrejsning indfinder sig over maksimalt 100 år.

0
DKK
0
m2 skov
0
kg CO2 mindre over tid