Gå til hovedindhold

Klimaskovfonden

Vi bidrager til at nå Folketingets ambitiøse CO2-reduktionsmål gennem klimaprojekter i Danmark, hvor vi etablerer skov og udtager kulstofrige lavbundsarealer.

Vil du være med?

Skovbund

Klimaforandringer er kommet for at blive

FN’s Klimapanel, IPCC, har i sine seneste rapporter slået fast, at klimaforandringer, stigende temperaturer og de hyppigere forekomster af ekstreme vejrfænomener er menneskeskabte og kommet for at blive. En af de store syndere er vores udledning af CO2. Det er derfor afgørende, at vi som verdenssamfund tager alle redskaber i brug for at reducere udledningen og den samlede mængde drivhusgasser i jordens atmosfære.

Solnedgang.jpg

Ambitiøse klimamål

Folketinget vedtog i 2020 Danmarks første klimalov med vigtige mål for det danske samfund

70% CO2-reduktion i 2030 ift. niveauet i 1990

klimaneutral senest i 2050

Naturens egne løsninger

Den danske Klimaskovfond er sat i verden netop for at bidrage til indfrielsen af det ambitiøse klimamål gennem etablering af skov og udtagning af kulstofrige lavbundsarealer.

Et enigt Folketing har peget på naturens egne midler til at opfange og lagre CO2 og andre drivhusgasser, og Klimaskovfonden har samtidig som opgave at give danskerne mulighed for klimahandling gennem bidrag til fondens projekter – enten ved at donere penge, købe CO2-enheder fra projekterne eller stille jord til rådighed og ansøge om støtte fra fonden til skovrejsning eller lavbundsudtag. På den måde får virksomheder, privatpersoner, kommuner, regioner, organisationer og foreninger mulighed for at bidrage til de danske klimamål – og til mere natur og bedre biodiversitet i hele Danmark, da fonden udover CO2-reduktioner har fokus på at realisere synergieffekter i sine klimaprojekter, herunder også sikring af drikkevandsboringer og rekreative områder.

Vil du også være med at til løfte de danske klimamål og plante mere skov? Så læs mere om Klimaskovfondens arbejde og se, hvordan du kan hjælpe.

Vil du også hjælpe?

Alle kan bidrage til de danske klimamål gennem fonden, f.eks. kan du give et klimabidrag eller søge om støtte til etablering af et klimaprojekt på din jord.

Giv et klimabidrag

Doner til fondens arbejde eller køb CO2-enheder

Søg støtte

Ansøg om støtte til etablering af skov eller udtag af lavbundsjord