Gå til hovedindhold
Skovrejsning

Vores projekter

Vi har skov- og lavbundsprojekter i gang over hele landet. Begge dele gavner klimaet ved at lagre CO2.

Tablist controls
To medarbejdere er ude for at validere et skovrejsningsprojekt

Aktuelle projekter

Klimaskovfonden støtter klimaprojekter over hele landet. Projekterne finansieres gennem private bidrag til klimaindsatsen.

94 aktuelle projekter

869 hektar i alt

320.558 tons CO2e forventes reduceret

luftfoto af landskab med ny skov

Klimaprojekter der giver mere skov og natur i Danmark

Klimaskovfonden giver støtte til projekter på tværs af Danmark og på både private og offentlige arealer. Projekterne består af skovrejsning eller udtag af lavbundsarealer med en dokumenteret klimaeffekt. Projekterne bliver til gennem ansøgningsrunder, hvor fonden inviterer vi private og offentlige jordejere til at byde ind med arealer. 

Projektarealer, der har fået støtte får status som fredskov eller varig naturtilstand og alle projekter optræder i Klimaskovfondens offentlige register over udviklingen i den forventede CO2-effekt fra projekterne.

Projekterne finansieres gennem private bidrag til klimaindsatsen.

Klimaeffekt og meget mere

Selvom det er klimaeffekten, der er formålet med Klimaskovfondens projekter lægger fonden vægt på, at projekterne også bidrager til at opfylde andre formål. Ny skov og natur kan skabe mere plads til natur og forbedre vilkår for biodiversitet. Det er også med til at beskytte drikkevand og der kommer nye muligheder for naturoplevelser og lokalbefolkningens friluftsliv. Flere skove bidrager også til at producere træ som et bæredygtigt byggemateriale.  

lille pige der krammer et stort træ

Vi holder øje med projekterne

Når klimaprojekterne er etableret kontrollerer vi, at de er udført som planlagt (validering). Derefter holder vi løbende øje med, at skoven vokser som den skal så der sker en vedvarende CO2-binding. CO2-effekterne bogføres i et offentligt register og det er en ekstern og uafhængig tredjepart, der står for verificering. På den måde vil vi sikre størst mulig gennemsigtighed og troværdighed om Klimaskovfondens projekter og CO2-effekten af disse.

Se projekter i klimaregisteret

Du kan få et overblik over alle vores projekter og se de enkelte projekter i vores register.

foto af mennesker i nyplantet skov