Gå til hovedindhold
Klimaskov

Vores projekter

Klimaskovfondens skovprojekter får status som fredskov og vores lavbundsområder som varig naturtilstand med naturlig vandstand. Fondens projekter giver derfor langvarige klimaeffekter de næste 40-100 år.

Klimaskov

Klimaprojekter der skaber mere skov og natur

Klimaskovfonden giver støtte til projekter på tværs af Danmark og på både private og offentlige arealer. Fondens projekter etableres som skovrejsning, udtag af lavbundsarealer eller kombinationsprojekter, hvor vi både udtager kulstofrige lavbundsjorder og planter skov på samme areal, hvis det f.eks. er en mere omkostningseffektiv løsning eller giver bedre klima- og synergieffekt. Vi tager hensyn til synergieffekter i klimaprojekterne, f.eks. til biodiversitet, drikkevand og rekreativitet, men de konkrete projekter har forskelligt fokus på synergier.

Gennem ansøgningsrunder inviterer vi private og offentlige lodsejere til at byde ind med arealer og søge støtte hos fonden til klimaprojekter på deres arealer. 

Klimaskovfonden faciliterer samarbejder mellem bl.a. lodsejere, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder, der har lyst til at bidrage til de danske klimamål gennem lokale klimaprojekter rundt i Danmark.

Monitorering og verifikation

Efter etablering bliver klimaprojekterne løbende monitoreret for at registrere den vedvarende CO2-binding og vedligeholdelsen af projekterne. CO2-effekterne bogføres i et offentligt register og verificeres samtidig ved en ekstern tredjepart, så der er sikret gennemsigtighed og troværdighed om Klimaskovfondens projekter og CO2-effekter.

Kig mod himlen

Klimaprojekter med samarbejde på tværs af sektorer

Klimaskovfonden har som uafhængig statslig forvaltningsenhed en unik mulighed for at facilitere samarbejde om skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer på dansk jord. Vi faciliterer samarbejde mellem bl.a. virksomheder, organisationer, kommuner og private og offentlige jordejere, der vil være med til at løfte Danmarks klimamål gennem lokale klimaprojekter.

En del af vores projekter vil derfor være på private jorder, f.eks. hos private lodsejere eller på virksomheders arealer, mens andre vil etableres på offentlige arealer, f.eks. på kommunalt ejet jord.

Læs hvordan du kan blive en del af Klimaskovfondens projekter