Gå til hovedindhold
Klimaskov

Vores projekter

Klimaskovfondens skovprojekter får status som fredskov og vores lavbundsområder som varig naturtilstand med naturlig vandstand. Fondens projekter giver derfor langvarige klimaeffekter de næste 40-100 år.

To medarbejdere er ude for at validere et skovrejsningsprojekt

Aktuelle projekter

Vi har projekter i gang over hele landet, som alle kan bidrage til.

77 projekter

735 hektar i alt

242.000 tons CO2e

tjek af nyplantet skov

Klimaprojekter der giver mere skov og natur i Danmark

Klimaskovfonden giver støtte til projekter på tværs af Danmark og på både private og offentlige arealer. Projekter er skovrejsning eller udtag af lavbundsarealer - eller en kombination - med en dokumenteret klimaeffekt. Selvom det er klimaeffekten, vi prioriterer, så lægger vi vægt på, at projekterne også bidrager til at forbedre biodiversitet, at de er med til at beskytte drikkevand og at de giver nye muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.  

Gennem ansøgningsrunder inviterer vi private og offentlige lodsejere til at byde ind med arealer og søge støtte hos fonden til klimaprojekter på deres arealer. 

Klimaskovfonden faciliterer samarbejder mellem bl.a. lodsejere, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder, der har lyst til at bidrage til de danske klimamål gennem lokale klimaprojekter rundt i Danmark.

Vi holder øje med projekterne

Når klimaprojekterne er etableret kontrollere vi, at de er udført som planlagt og derefter holder vi løbende øje med udviklingen og skovens vækst for at registrere den vedvarende CO2-binding og vedligeholdelsen af projekterne. CO2-effekterne bogføres i et offentligt register og verificeres samtidig ved en ekstern tredjepart, så der er sikret gennemsigtighed og troværdighed om Klimaskovfondens projekter og CO2-effekter.

Kig mod himlen

Klimaprojekter med samarbejde på tværs af sektorer

Klimaskovfonden har som uafhængig statslig forvaltningsenhed en unik mulighed for at facilitere samarbejde om skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer på dansk jord. Vi faciliterer samarbejde mellem bl.a. virksomheder, organisationer, kommuner og private og offentlige jordejere, der vil være med til at løfte Danmarks klimamål gennem lokale klimaprojekter.

En del af vores projekter vil derfor være på private jorder, f.eks. hos private lodsejere eller på virksomheders arealer, mens andre vil etableres på offentlige arealer, f.eks. på kommunalt ejet jord.

Læs hvordan du kan blive en del af Klimaskovfondens projekter