Gå til hovedindhold
forårsskov anemoner

Hessevej i Odsherred

Tilsagn til skovrejsningsprojekt i Odsherred Kommune. Mere information om projektet kommer.

Drikkevandsbeskyttelse

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2023-145

Areal: 7,8 hektar

Tilsagn til projekt: September 2023

Projektindhold: Der er plantet 22 forskellige træarter blandet løv- og nåleskov. Skoven ligger i tilknytning til eksisterende fredning og i et område hvor der er fokus på grundvand/drikkevandsbeskyttelse samt i indsatsområde for kvælstof i vandområdeplanerne, hvorfor det bidrager til beskyttelse af vandmiljø. 
 

Forventet CO2-reduktion: 1890 tons CO2 over 66-70 år

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret
skovkort

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt