Gå til hovedindhold

Klimaskovfondens standard for bidrag

Klimaskovfonden har udarbejdet den første standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning.

Skovrejsning

Standard for bidrag til naturbaserede klimaprojekter

Klimaskovfonden har udviklet den første danske standard Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning, der giver virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og privatpersoner mulighed for klimahandling gennem projekter på dansk jord. Standarden følger international praksis for hvordan frivillige CO2-enheder kan opgøres, udstedes og rapporteres. Når du giver et bidrag til den danske klimaindsats gennem Klimaskovfonden skal du kunne være sikker på, at der er en reel klimaeffekt.

Det indeholder standarden

Standarden beskriver Klimaskovfondens tilgang til additionalitet, lækage, buffer, permanens, CO2-rapportering og kontrol med projekterne.
Standarden læner sig op af anerkendte internationale standarder som Verified Carbon Standard (VCS) og Gold Standard og forholder sig til SBTi (Science Based Targets initiatives) Net Zero, som den førende ramme i EU for virksomheders klimamålsætninger) og GHG-protokollen.

luftfoto af skovområde

Retningslinjer for markedsføring af bidrag

Når din virksomhed har givet bidrag til klimaindsatsen kan I bruge det i markedsføring og ESG-rapport inden for de retningslinjer, Klimaskovfonden har defineret. Dem kan du finde i vores vejledning til, hvordan du som bidragyder må bogføre og markedsføre bidrag til den danske klimaindsats.

Eksempler på markedsføringsudsagn

Vi har formuleret en række udsagn om markedsføring på baggrund af bidrag, der er forhåndsgodkendt af Forbrugerombudsmanden.

foto af blade på egetræ
Overblik over klimaregister

Register

I Klimaskovfondens register over projekter og deres CO2-effekt kan du få overblik over projektporteføljen og følge de enkelte projekter. Registret omfatter de skovrejsnings- og lavbundsprojekter, som Klimaskovfonden har givet tilsagn om støtte og løbende holder øje med udviklingen i CO2-effekten. Har du givet bidrag kan du også følge hvilket projekt, der har fået glæade af dit bidrag. 

Et bidrag gør en forskel for klimaet

Et klimabidrag er en klimahandling indenfor rammerne af det frivillige carbonmarked, hvor der handles med CO2-enheder for at finansiere klimaprojekter. Når du giver et bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden bruges beløbet til at støtte skovrejsningsprojekter i Danmark. Projekterne, som dine penge går til, bliver til i samarbejde med lodsejere, der ansøger Klimaskovfonden om støtte til et projekt på deres jord. Vi stiller store krav til projekterne for eksempel at de skal garantere mest mulig CO2-effekt for pengene og vi sætter rammer og retningslinjer for den skov, der plantes. 

Det kan du læse meget mere om nedenfor eller i vores Standard: Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning.  

lille pige der krammer et stort træ

Dokumentation og baggrund

Du kan dykke ned i alt det materiale, der ligger bag Klimaskovfondens projekter, beregningsmodeller og standarder, som kan dokumentere klimaeffekterne og belyse valg og fravalg i de metoder, vi bruger.

Servitutter sikrer projekters varighed

Når Klimaskovfonden giver støtte til skovrejsning eller lavbundsprojekter på arealer, skal der tinglyses en række servitutter for at sikre varig natur- eller skovtilstand på arealerne.

Blogindlæg om standarden

25.01.2023

10 spørgsmål til direktøren om at lancere en standard på klimamarkedet

​​​​​​​Klimaskovfonden har lanceret en ny standard, der giver mulighed for, at virksomheder, privatpersoner og alle andre kan give bidrag til den danske klimaindsats. Bidrag til Klimaskovfonden går til at støtte skovrejsning på dansk jord, der har en dokumenteret klimaeffekt. Men hvorfor er det nødvendigt med en standard og hvordan gør den en forskel for klimaet?

Klimaskovfondens direktør Poul Erik Lauridsen svarer på 10 spørgsmål om fondens nye standard Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning.

19.01.2023

10 spørgsmål til professoren, om at udvikle en standard for klimahandling...

…. med redskaber og metoder, som kun de færreste har indsigt i: skovrejsningsprojekter, der skal finansieres gennem bidrag opgjort som CO2-enheder, og som tæller i Danmarks nationale klimaregnskab. Vi stiller 10 spørgsmål til Bo Jellesmark Thorsen, dr.agro., ph.d. og institutleder for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, der er medlem af Klimaskovfondens bestyrelse og den arbejdsgruppe, der har fulgt udviklingen af standarden.