Gå til hovedindhold

KLIMA+ klimahandling i kommuner

Med et KLIMA+ partnerskab kan kommuner sætte fart på klimaindsatsen og nå de arealbaserede klimamål ved at samle virksomheder, borgere og jordejere i kommunen om skovrejsningsprojekter, der samtidig skaber mere natur til glæde for borgerne.

Billede af klassisk byskilt med indsatte træer
luftfoto af landskab

Med et KLIMA+ partnerskab kan din kommune:

  • Skabe nye lokale indsatser og samarbejde på tværs af sektorer, der kan indfri kommunens klimamål.
  • Engagere lokale lodsejere, borgere, virksomheder og institutioner i klimaindsatsen.
  • Få medfinansiering til at opnå de arealbaserede DK2020-mål.
  • Få støtte til skov- og lavbundsprojekter, der samtidig beskytter drikkevand, forbedrer vilkår for natur og biodiversitet, skaber attraktive lokalområder og nye oplevelser for små og store borgere. Uanset hvem der ejer arealerne bidrager de til at nedbringe CO2- udledningen og nå kommunens klimamål.
portræt af Kirsten Brosbøl

Kirsten Brosbøl

forperson, Klimaskovfonden

KLIMA+ partnerskaber er blevet til i en erkendelse af, at hvis vi skal nå klimamålene, så skal alle bidrage og der skal nye løsninger i spil. Klimaskovfonden er netop sat i verden for at bringe forskellige aktører fra forskellige sektorer sammen om klimahandling, og den model giver vi nu også kommunerne mulighed for at gøre brug af med KLIMA+ partnerskaberne

Er din kommune med i KLIMA+ ?

Hvis kommunen har indgået et KLIMA+ partnerskab er der særlige muligheder for lodsejere og virksomheder i kommunen.

Lodsejere kan få støtte til skovrejsning og lavbund

Lodsejere kan få støtte til at rejse skov eller udtage lavbundsjorder.

foto af dame der går ved nyplantet skov

Virksomheder kan bidrage til klimaindsatsen

Virksomheder kan være med til at reducere CO2-udledning og bidrage til lokale projekter.

anemoner i skovbund