Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

På denne side kan du læse om Klimaskovfondens behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder. Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler, og vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Klimaskovfonden har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmeside: 

Læs om brug af cookies på Klimaskovfonden

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Klimaskovfonden er dataansvarlig for behandling af de oplysninger, som vi modtager om dig.

Du kan kontakte os her:

Den Danske Klimaskovfond
Toftebakken 9, 4000 Roskilde
CVR-nr. 37719269

Telefon: 23 11 17 51 
Mail: kontakt@klimaskovfonden.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren i Klimaskovfonden:

Mail: tk@klimaskovfonden.dk
Telefon: 3147 7769

Ved brev:
Den Danske Klimaskovfond
att. Databeskyttelsesrådgiveren
Toftebakken 9, 4000 Roskilde

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Som udgangspunkt kan du navigere rundt på Klimaskovfondens hjemmeside, uden at vi modtager personoplysninger om dig. Hvis du har givet os adgang til at sætte cookies på din device, så giver du adgang til oplysninger, som vi bl.a. bruger til statistik. Disse oplysninger er anonyme og kan ikke henføres til din person. 

På hjemmesiden og LinkedIn kan du også rette henvendelse til Klimaskovfonden via mail eller ved anvendelse af formularer. Når du gør brug af disse funktioner, modtager vi personhenførbare oplysninger – som f.eks. dit navn, telefonnummer og emailadresse. Formålet med at modtage og behandle disse personoplysninger er at yde en personlig service eller sagsbehandling på baggrund af karakteren af din henvendelse. 

Beskaffenhed af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os, og det er derfor oftest almindelige oplysninger som navn, adresse/mailadresse og telefonnummer. Som led i den personlige service eller sagsbehandling kan der udveksles andre typer personoplysninger.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det vil som udgangspunkt alene være Klimaskovfondens medarbejdere, der behandler dine oplysninger. Hvis vi modtager en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører vores sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, men vi tager afsæt i fondens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder hensynet til arkivreglerne og det forvaltningsretlige dokumentationskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen ”Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet” eller henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver på kontakt@klimaskovfonden.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Ændring af nærværende privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt.

 • Når du giver et bidrag til Klimaskovfonden

  Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du giver et bidrag til Klimaskovfonden.

  1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os? 

  Klimaskovfonden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til Klimaskovfonden. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

  Klimaskovfonden

  Toftebakken 9

  4000 Roskilde

  CVR-nr. 37719269

  Telefon: 3147 7769

  Mail: kontakt@klimaskovfonden.dk

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  På e-mail: tk@klimaskovfonden.dk

  På telefon: 3147 7769

  Ved brev:

  Klimaskovfonden

  att. Databeskyttelsesrådgiveren

  Toftebakken 9

  4000 Roskilde

  3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:

  • At kunne håndtere dit bidrag (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger)
  • At vi på et senere tidspunkt kan kontakte dig med henblik på at indsamle støttemidler til vores organisation, som har til formål at rejse skov og udtage lavbundsjorder I Danmark samt sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, herunder biodiversitet, grundvand, rekreative områder, vandmiljø og friluftsliv. (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kampagnehistorik, bidragshistorik, bidragstype, interesser, adfærdsinformation)

  Deling af dine oplysninger

  Vi videregiver personoplysninger til SKAT med henblik på, at du kan få skattefradrag, med mindre du beder os om ikke at gøre det. Derudover videregiver vi personoplysninger til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler.

   

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:

   

  At kunne håndtere dit bidrag

  I forhold til dit bidrag er vores grundlag for behandlingen af dine oplysninger vores aftale med dig om, at du yder et bidrag til os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi behandler og videregiver dit navn og CPR-nummer på baggrund af lov (skatteindberetningsloven, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 4).

   

  I forhold til videregivelsen af dine personoplysninger (navn, CPR-nummer og betalingsoplysninger) i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler til Nets, videregiver vi dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)

   

  At vi på et senere tidspunkt kan kontakte dig med henblik på at indsamle støttemidler til vores organisation, som har til formål at rejse skov og udtage lavbundsjorder i Danmark samt sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, herunder biodiversitet, grundvand, rekreative områder, vandmiljø og friluftsliv

  Vores grundlag for at behandle oplysningerne er vores legitime interesse i at kunne kontakte dig igen for at indsamle støttemidler (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

  4. Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Det vil som udgangspunkt alene være Klimaskovfondens medarbejdere, der behandler dine oplysninger. Hvis vi modtager en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører vores sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.

  Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse organisationer er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Klimaskovfonden er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

  5. Opbevaring af dine personoplysninger

  Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

  Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet af hensyn til bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, men vi tager afsæt i fondens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder hensynet til arkivreglerne og det forvaltningsretlige dokumentationskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

  6. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning

  I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

 • Nå du tilmelder dig vores E-mail nyhedsbrev, bliver du bedt om at give samtykke til, at vi må sende dig e-mail med relevant indhold om Klimaskovfondens arbejde.

  Vi videregiver ikke oplysningerne til andre og opbevarer dem kun så længe, du ikke har afmeldt nyhedsbrevene. 

  Afmelding kan ske på link nederst i nyhedsbrevet eller her: AFMELD NYHEDSBREVET. Oplever du problemer kan du kontakte am@klimaskovfonden.dk eller telefon 23 11 17 51. 

  For at sende E-mails sikkert benytter vi os af udbyderen MailChimp, der er amerikansk. Det vil sige at vi overdrager dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, men vi har sikret os at Mailchimp lever op til EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel til tredjeland og vi har indgået databehandleraftale med Mailchimp. MailChimp kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål.  

   

 • Når du ansøger om støtte fra Klimaskovfonden 

  Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger om støtte fra Klimaskovfonden. 

   

  1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?  

  Klimaskovfonden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til Klimaskovfonden. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

   

  Klimaskovfonden 

  Toftebakken 9 

  4000 Roskilde 

  CVR-nr. 37719269 

   

  Telefon: 2311 1751 

  Mail: kontakt@klimaskovfonden.dk 

   

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

   

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

  På e-mail: tk@klimaskovfonden.dk 

   

  På telefon: 3147 7769 

   

  Ved brev: Klimaskovfonden 

  att. Databeskyttelsesrådgiveren 

  Toftebakken 9 

  4000 Roskilde 

   

  3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

   

  • Behandling af ansøgning 
  • Udbetalingsanmodning 
  • Registerføring i offentligt register på Klimaskovfondens hjemmeside 

   

  Det gør vi i forhold til de krav, der er fastsat i Lov om Den Danske Klimaskovfond §1, 4, 5 og 14 med henblik på at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af lavbundsjorder, primært inden for LULUCF-sektoren, med henblik på at reducere CO2-udledninger. 

   

  Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter Offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter Arkivloven. 

   

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

   

  • Lov om Den Danske Klimaskovfond. Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 
  • Behandling af CPR-nummer sker med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

   

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige oplysninger. 

   

  Private lodsejere: 

   

  • Navn 
  • Kontaktoplysninger, for eksempel adresse, telefonnummer, e-mail eller tilsvarende oplysninger 
  • Ejendomsoplysninger 
  • GIS kort 
  • BFE nummer 
  • Matrikelnummer 

   

  • Identifikationsoplysninger  
  • hovedsageligt CVR nr (i meget få tilfælde benyttes CPR nr) 

   

  Kommunale ansatte/konsulenter: 

   

  • Navn 
  • Kontaktoplysninger, for eksempel adresse, telefonnummer, e-mail eller tilsvarende oplysninger 
  • Identifikationsoplysninger (CVR nr.) 
  • Oplysninger om stilling 

   

   

  4. Hvem har adgang til dine oplysninger? 

  Det vil som udgangspunkt alene være Klimaskovfondens medarbejdere, der har adgang til dine oplysninger. Hvis vi modtager en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører vores sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. 

   

  Herudover er Klimaskovfonden med henvisning til Lov om Den Danske Klimaskovfond §14 stk. 5 forpligtiget til at offentliggøre fondens projekter på vores hjemmeside. Vi opfylder lovens krav ved at opliste alle fondens projekter i et klimaregister, hvor man kan fremsøge projektbeskrivelsen for de enkelte projekter. Af projektbeskrivelsen vil følgende personhenførbare oplysninger fremgå: 

   

  • Lokalitetsadresse 
  • Ejendomsnummer 
  • Lokalitet matrikel 

  Navn, kontakt- og identifikationsoplysninger fremgår ikke af det offentlige klimaregister.  

   

  Overladelse til databehandlere.  

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

   

  • Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet i henhold til lovgivningen – herunder aktindsigt ifølge Offentlighedsloven. 

   

  • Vi benytter tjenester hos eksterne selskaber i forbindelse med behandlingen af vores klimaprojekter. 

   

  5. Hvor stammer dine personoplysninger fra 

  Din ansøgning om tilskud til skovrejsning- eller udtagning af lavbundsjorder. 

   

  6. Opbevaring af dine personoplysninger 

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at oplysninger ofte er omfattet af Arkivloven, og at vi derfor beholder dem, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i denne lov. I øvrigt behandler vi kun dine oplysninger, så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet. 

   

  7. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

  Vi foretager ikke automatiske afgørelser eller anvender profilering. 

   

  8. Dine rettigheder 

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

   

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

   

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

   

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

   

  Ret til berigtigelse (rettelse) 

   

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

   

  Ret til sletning 

   

  I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

   

  Ret til begrænsning af behandling 

   

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser. 

   

  Ret til indsigelse 

   

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. 

   

  9. Versionering 

  Opdateret d. 22. januar 2024