Gå til hovedindhold

Aktuel ansøgningsrunde - forår 2024

forårsskov anemoner

Støtte til projekter i fire spor

I foråret 2024 uddeler vi støtte til skovrejsnings- og lavbundsprojekter for i alt 32 millioner kroner. Støtten kan søges i fire forskellige spor:

1. Private arealer med drikkevands-beskyttelse

Støtte til skovrejsning på private arealer med grundvands- og drikkevandsressourcer på mindst 5 hektar (kan kombineres med støtte fra nogle vandselskaber).

baggrund grøn

2. Arealer ejet af folkekirken

Støtte til skovrejsning på jorder, ejet af kirker, præsteembeder og menighedsråd på mindst 2 hektar.

blå baggrund

3. Arealer ejet af kommuner

Støtte til skovrejsning på kommunale eller regionalt ejede jorder på mindst 2 hektar.

mørkeblå baggrund

4. Lavbundsprojekter

Støtte til udtagning af hydrologisk selvstændige lavbundsjorder på op til 10 hektar.

baggrund grøn

Projekters forløb

I Klimaskovfonden kan du hurtigt få at vide, om dit projekt får tilsagn. Ansøgningen foregår i to omgange, hvor du først udfylder en forprojekt-ansøgning inden for ansøgningsfristen og får foreløbigt tilsagn inden du skal udfylde den endelige ansøgning og planlægge dit projekt i detaljer.
Det er kun den første fase der foregår i en ansøgningsrunde. I skovrejsningsprojekter er der mulighed for at slå de to faser sammen og søge om både foreløbig og endelig ansøgning på én gang, hvis du er klar til dette – det sker i ansøgningsrunderne. Projektet skal være realiseret inden 2 år fra foreløbigt tilsagn. 

I vejledningen kan du se de forskellige faser i henholdsvis skovrejsnings- og lavbundsprojekter. 
 

Ansøgningsskema

Her finder du ansøgningsskemaet, der skal bruges i foråret 2024. Du logger på med MITID/NemID og bliver oprettet som bruger. Du kan gemme ansøgningsskemaet undervejs i op til 7 dage. Du kan ikke arbejde på flere ansøgninger samtidig med MitID/NemID.
Frist for ansøgning er den 31. maj 2024.

Vejledning til at søge støtte

Vejledningen til Ansøgningsrunde 5 - Forår 2024 er i to dele. Den første del indeholder kriterier og baggrundsviden og anden del retter sig mod selve udfyldelsen af ansøgningsskemaet.

Projektbeskrivelse til skovrejsningsprojekter

Hvis du vil lave den endelige ansøgning med det samme (kun ved skovrejsning), skal du udover den elektroniske ansøgning også udfylde den endelige ansøgning. Det gør du ved at downloade og udfylde den i Excel-format. Når du er færdig, skal du sende den til klimaprojekter@klimaskovfonden.dk

Den endelige ansøgning danner grundlag for en projektbeskrivelse, som Klimaskovfonden udarbejder for dig, og sender til din godkendelse.