Gå til hovedindhold
børn plante træer

Information om tilsagn til klimaprojekter

Her finder du de informationer, du skal bruge, når du har fået tilsagn fra Klimaskovfonden til et projekt. Oplysninger og skabeloner kan variere mellem ansøgningsrunderne, så du skal gå videre til den ansøgningsrunde, hvor du fik tilsagn.

Skiltning på arealer med støtte fra Klimaskovfonden

Projekter, der er støttet af Klimaskovfonden skal skilte med det. Du kan bestille skiltene, downloade logoer og få inspiration til formidling af dit klimaprojekt. Vi opfordrer til, at du også fortæller besøgende og forbipasserende den gode historie om dit klimaprojekt enten på selve arealet eller på en hjemmeside. Vi har lavet tekster og illustrationer, du kan downloade eller bruge til inspiration.  

illustrAtion af hvordan et skilt kan se ud i skoven

Ansøgningsrunde 4 - efterår 2023

Har du søgt i ansøgningsrunde 4 - efterår 2023 kan du finde nyttige dokumenter og vigtige oplysninger, samt skabelonen du skal bruge til den endelige ansøgning. Ansøgningsrunden var åben fra 2. oktober til 24. november 2023. Vi forventer at kunne offentliggøre tilsagn i løbet af februar 2024.

Information og materialer ansøgningsrunde 4

Vi har samlet informationer fra ansøgningsprocessen og alle de dokumenter, du skal bruge, når du har fået tilsagn i ansøgningsrunde 4. Siden opdateres løbende med nye informationer på baggrund af henvendelser fra støttemodtagere.

Efterårsskov

Ansøgningsrunde 3 - forår 2023

Har du søgt i ansøgningsrunde 3 - forår 2023 kan du finde nyttige dokumenter og vigtige oplysninger, samt skabelonen du skal bruge til den endelige ansøgning. Ansøgningsrunden var åben fra 15. maj til 30. juni 2023. Vi forventer at kunne offentliggøre tilsagn medio september.

Information og materialer ansøgningsrunde 3

Vi har samlet informationer fra ansøgningsprocessen og alle de dokumenter, du skal bruge, når du har fået tilsagn i ansøgningsrunde 3. Siden opdateres løbende med nye informationer på baggrund af henvendelser fra støttemodtagere.

forårsskov anemoner

Ansøgningsrunde 2 - efterår 2022

Fik du tilsagn i ansøgningsrunde 2 - efterår 2022 kan du finde nyttige dokumenter og vigtige oplysninger, samt skabelonen du skal bruge til den endelige ansøgning. Ansøgningsrunden var åben fra 12. oktober til 15. december 2022 og tilsagn blev offentliggjort i marts 2023.

Information og materialer ansøgningsrunde 2

Vi har samlet informationer og alle de dokumenter, du skal bruge, når du har fået tilsagn i ansøgningsrunde 2. Siden opdateres løbende med nye informationer på baggrund af henvendelser fra støttemodtagere.

billede fra en skov med træ der ligger i vejkanten

Ansøgningsrunde 1 - forår 2022

Fik du tilsagn til et projekt i Klimaskovfondens første ansøgningsrunde, hvor kommuner kunne søge støtte til demonstrationsprojekter kan du finde oplysninger her.

Information og materialer ansøgningsrunde 1

Vi har samlet alt det der er værd at vide og de materialer, der skal bruges i ansøgningsrunde 1 - forår 2022. Her på siden finder du nyttige informationer, dokumenter og materialer.

Blandede træarter
Foto af en pige der sidder foran shelter ved bålplads

Søg tilskud til friluftsfaciliteter

Har man fået støtte fra Klimaskovfonden og skabt ny natur, kan man derefter søge tilskud fra Udlodningsmidler til friluftsliv under Friluftsrådet til fx stier, naturformidling eller faciliteter, der forbedrer mulighederne for at opleve naturen. Det kan være alt fra insekthoteller og bænke til fugletårn eller madpakkehus, som skal være offentligt tilgængeligt. Friluftsrådet uddeler ca. 60 millioner om året og der er flere forskellige ansøgningsfrister og temaer for tilskud. 

Erstatning for tabt dyrkningsværdi fra vandselskaberne

Klimaskovfonden har indgået et samarbejde med DANVA og Danske Vandselskaber for at beskytte vigtige drikkevandsressourcer. Hvis dit skovrejsningsprojekt ligger i indvindingsoplande har du derfor mulighed for at kombinere støtte fra Klimaskovfonden med erstatning for tabt dyrkningsværdi fra det lokale vandværk.
 
Mens klimaskovfonden dækker støtte til planlægning og anlæg af skoven, vil vandselskabet helt eller delvist kunne erstatte tabt dyrkningsværdi ved at pålægge servitutter om forbud mod anvendelse af pesticider, spildevandsslam samt gødningsforbud/ restriktioner.
 
Du opnår støttetilkendegivelsen ved konkret henvendelse hos dit lokale vandværk, hvis vandselskabet bakker op om samarbejdet mellem Klimaskovfonden, DANVA og Danske Vandværker. Det er det enkelte vandselskab som afgør, om man ønsker at give en støttetilkendegivelse og give erstatning for tabt dyrkningsværdi.

billede af et glas vand i en skov