Gå til hovedindhold

Skovrejsning: Rent drikkevand og klimaeffekter går hånd i hånd

26.10.2022
foto af glaskande der hælder vand i et glas ude i naturen

Nye skove kan udover at binde CO2 også sikre rent drikkevand til kommende generationer. Derfor har Klimaskovfonden udviklet en model sammen med DANVA og Danske Vandværker om at støtte skovrejsning i områder, hvor vandselskaberne har særligt fokus på at beskytte vores drikkevand.

Skov har gavnlige effekter på klimaet og kan samtidig være med til at beskytte vores drikkevand. Derfor vil et nyt samarbejde mellem Den Danske Klimaskovfond, DANVA og Danske Vandværker sætte fokus på skovrejsning i vandindvindingsområder.  

Samarbejdet betyder, at lodsejere, der ejer jord i de såkaldte vandindvindingsoplande, hvor der er særligt fokus på at beskytte drikkevandet, kan søge vandselskaberne om erstatning for ikke at gødske og sprøjte og søge Klimaskovfonden om midler til et klimaprojekt. Lodsejeren vil dermed opnå mulighed for erstatning for tabt dyrkningsværdi og midler til skovrejsning. 

”Skovrejsning er en effektiv løsning på problemet med at holde produktion og rent drikkevand adskilt. Vandselskaberne skal have mulighed for i endnu højere grad at beskytte grundvandet med større sammenhængende arealer, hvor der ikke bruges pesticider eller kemikalier - grundvandsparker - så vi kan sikre drikkevandet for fremtiden,” siger direktør i DANVA Carl-Emil Larsen.

For lodsejere betyder samarbejdet helt konkret, at de nemt kan få en støtteerklæring fra deres vandselskab, hvis de har arealer i særlige drikkevandsområder, de såkaldte vandindvindingsoplande. Med den underskrevne støtteerklæring vil ansøgningen til Klimaskovfonden blive prioriteret særligt i processen.

”Hvis vi skal kunne blive ved med at skænke os et godt glas vand fra hanen, er det vigtigt, at vi kommer i arbejdstøjet og får beskyttet grundvandet, så der også er vand fra hanen til dem, som kommer efter os. Klimaskovfonden er et godt skridt i den rigtige retning, og vi bakker op om alle initiativer, som gavner vores grundvand”, siger Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker.  

Winwin for klima, natur og drikkevand

I efterårets ansøgningsrunde hos Klimaskovfonden er der særlig fokus på at rejse skov og tage arealer ud af landbrugsdrift omkring vores grundvandsboringer.

”Vi ser det som winwin for alle parter. Når for eksempel landmand vil omlægge driften og stoppe med at sprøjte og gødske, så er det en oplagt mulighed samtidig at søge midler til at rejse skov eller skabe natur. Dermed bidrager man både til at gøre Danmark grønnere, beskytte drikkevandet og samtidig til, at Danmark kommer tættere på at indfri vores klimamål om at reducere CO2” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Aftalen betyder også, at Klimaskovfonden og vandselskaberne vil hjælpe lodsejerne med at henvise til hinandens ordninger.

Poul Erik Lauridsen portræt

Poul Erik Lauridsen

direktør i Klimaskovfonden

Vi ser det som winwin for alle parter. Når for eksempel landmand vil omlægge driften og stoppe med at sprøjte og gødske, så er det en oplagt mulighed samtidig at søge midler til at rejse skov eller skabe natur. Dermed bidrager man både til at gøre Danmark grønnere, beskytte drikkevandet og samtidig til, at Danmark kommer tættere på at indfri vores klimamål om at reducere CO2,

Fakta om samarbejdet

Støtten fra vandselskabet vil helt eller delvist dække tabt jordværdi, når der pålægges servitutter med forbud mod at anvende pesticider og restriktioner eller forbud mod gødskning.

Støtten fra Klimaskovfonden dækker skovrejsning, der har en dokumenteret klimaeffekt. Der er åbent for ansøgninger til projekter flere gange om året.

Klimaskovfonden er sat i verden af at enigt folketing for at sætte fart på skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde som redskaber i klimaindsatsen. Alle kan bidrage til at rejse skov.