Gå til hovedindhold

Skiltning på arealer med støtte fra Klimaskovfonden

foto af ksf skilte på pæl

Her er alt du skal vide om skiltning på skovrejsnings- eller lavbundsarealer, der har fået støtte fra Klimaskovfonden. Du kan bestille gratis skilte, så du overholder krav til skiltning - men derudover kan du også finde anbefalinger og forslag til anden form for skiltning i dit område.

Krav om skiltning på støttede arealer

På et areal, der har fået støtte af Klimaskovfonden skal lodsejeren oplyse offentligheden om projektet. Som minimum skal der være en pæl med et metalskilt på arealet, der fortæller at arealet er støttet af Klimaskovfonden, og henviser til yderligere læsning på hjemmeside eller på klimaskovfonden.dk via link eller QR-kode. Du kan bestille gratis skilte nedenfor. 

Du kan også bestille et skilt med en QR-kode, der henviser til Klimaskovfondens hjemmeside med information om projekter, skov og lavbundsprojekter som klimaredskab mm. Skiltet henviser til denne side.

 

Vil du lave dine egne skilte, så kan logo med følgetekst downloades her på siden. Klimaskovfondens navn og logo skal fremgå med følgetekst om støtte (dvs. ikke bare logoet).

Skilt skrues op på pæl
skilt der fortæller om støtte fra Klimaskovfonden

Skiltet måler 10 * 13 cm og kan bestilles gratis hos Klimaskovfonden.

Logoer til dine egne skilte

Du kan downloade logo og følgetekst til at sætte på dine egne skilte her. Hvis du ikke laver dine egne skilte, kan du bestille et metalskilt ovenfor. 

Støtte til skovrejsning

Logo og tekst (jpg format)

Logo og tekst (png format med gennemsigtig baggrund)

Logo og tekst (pdf)

 

Støtte til lavbundsprojekter

Logo og tekst (jpg format)

Logo og tekst (png format med gennemsigtig baggrund)

Logo og tekst (pdf)

 

Farvekoder

Vil du lave yderligere skilte til pæle kan du bruge følgende farvekoder, der matcher logo-skiltet.

Baggrundsfarve på metalskilt - mørkegrøn: RGB: 34, 69, 3  CMYK: 75, 45, 100, 50

Blå: RGB: 135, 172, 186   CMYK: 50, 20, 20, 5 

Grøn: RGB:162, 189, 122    CMYK: 40, 10, 65, 0

Brun: RGB: 201, 176,144 CMYK: 25, 30, 45, 0

 

Anbefalinger til skiltning på arealer

Klimaskovfonden anbefaler, at der på de nye naturarealer også informeres om:

  • Kort over området (plantekort eller andet kort).
  • Kontaktoplysninger på ejer.
  • Regler for færdsel og ophold (se mere hos Miljøstyrelsen).
  • Formålet med skovrejsningsprojektet (download eksempel).
  • Støttemodellen fra Klimaskovfonden (download eksempel). Få information fra Klimaskovfonden eller via det kommende Klimaregister.

Klimaskovfondens skilte kan skrues på pæle sammen med eventuelle piktogrammer eller en QR-kode. Vi anbefaler, at Naturstyrelsens piktogrammer anvendes til kommunikation og skiltning på området. De er alment kendte og frit tilgængelige her

foto af Træpæl med skilt for vandrere

Forslag til tekst på skilte

Skal du lave skilte på dit areal, der er støttet af Klimaskovfonden er du velkommen til at bruge forslag til tekster helt, delvist eller blot til inspiration. Du kan også lægge tekst på en hjemmeside, og henvise besøgende i området via link eller QR-kode til siden. Formidling er med til at skabe interesse og opbakning til klimaindsatsen.

Tekst om området og støttemodel

Download forslag til tekst, der fortæller om projektet og om, hvem der har givet bidrag og muliggjort, at projektet er realiseret som en del af klimaindsatsen.

lille træ med vandhul i baggrunden

Formidling af skoves CO2-effekt

Hvis du vil formidle, hvordan skov er et redskab til klimaindsatsen kan du finde inspiration eller bruge vores tekster og illustrationer. Illustrationer og tekster kan downloades enkeltvis nedenfor.

skov i skumring