Gå til hovedindhold
foto af træer set nedefra op mod blå himmel

Dette naturområde er blevet til som en del af Danmarks klimaindsats

Du står lige nu på et område, hvor der er plantet ny skov eller hvor lavbundsjorder er omdannet til natur. Begge metoder er naturens egne redskaber til reducere CO2-udledning og dermed til at bremse klimaforandringer og temperaturstigninger. Projektet er støttet af Klimaskovfonden og her kan du se, hvordan projektet bidrager til Danmarks klimaindsats.

Tablist controls
lille træ med vandhul i baggrunden

Vi har projekter over hele landet

Klimaskovfonden blev oprettet af Folketinget i 2020 og har indtil videre projekter i næsten halvdelen af landets kommuner.

102 hektar lavbundsjorder

634 hektar skov

Vil du vide mere om skov og lavbund som klimaredskab?

Klimaskovfonden arbejder både på at rejse skov og udtage lavbundsjorder, så vi får mere natur i Danmark. Men begge metoder er vigtige redskaber i klimaindsatsen.

Udtagning af lavbundsjorder

Hvad er lavbundsjorder, hvorfor skal de tages ud af landbrugsdrift og hvordan har det en klimaeffekt, at de ikke bliver drænet og dyrket? Vores lavbundsekspert tegner og fortæller i et blogindlæg om lavbundsjorders klimaeffekt.

Lavbundsudtag

Skovrejsning

Når træer vokser, optager de mere CO2 end de afgiver. CO2 lagres i træets stammer, rødder og grene, men er der forskel på træers evne til at optage CO2 alt efter art og alder og hvad sker der når træerne bliver gamle?

foto af egetræ med nærbillede af blad

Vil du bidrage til klimaindsatsen?

Alle kan bidrage til projekter med klimaeffekt enten ved at stille jord til rådighed for projekter eller ved at give bidrag, der sikrer at projekterne hurtigt bliver til virkelighed.

Har du jord kan søge støtte til et klimaprojekt

Vi giver støtte til klimaprojekter i Danmark. Flere gange om året kan lodsejere ansøge om midler til at etablere skov eller udtage lavbundsjorder.

Giv bidrag til klimaindsatsen

Alle virksomheder, privatpersoner og organisationer kan være med i vores projekter ved at give bidrag til den danske klimaindsats. Det koster 250 kroner at plante skov der optager 1 ton CO2 og bidrager til 1 ton mindre får du et flot bevis for dit bidrag.

Illustration, der forklarer Klimaskovfondens forretningsmodel

Sådan hænger Klimaskovfonden sammen: Gennem private og virksomheders bidrag til Klimaindsatsen kan vi støtte klimaprojekter, som har en dokumenteret CO2-effekt. Denne effekt kan bidragydere glæde sig over - og hvis det er virksomheder kan de bruge det i deres markedsføring og ESG-rapport. Klimaskovfonden sikrer CO2-effekten af et bidrag gennem vores standarder, beregningsmodeller og dokumentation.