Gå til hovedindhold

Giv bidrag til klimaet, hvis du rejser med fly

foto af flyvinge set fra vindue

Fly er en af de transportformer, der udleder meget CO2 og mange vælger derfor at give et bidrag til klimaet på anden vis, når de rejser med fly.

Flyrejser udleder som hovedregel mere CO2 end andre transportmidler. Derfor har mange virksomheder og organisationer politikker, der skal begrænse flyvning, og både offentlige og private aktører lægger også en frivillig ”intern afgift” på deres flyrejser ved at give bidrag til klimaløsninger. Det kan ikke kompensere for den udledning, der sker, og derfor opfordrer Klimaskovfonden først og fremmest til, at alle begrænser flyrejser så meget som muligt. 

Du kan: 

  1. overveje om du kan undlade at rejse - hold møde virtuelt, hold ferien lokalt  
  2. vælge et andet transportmiddel end fly, hvis du rejser: kører der tog, langtursbus, er der mulighed for samkørsel i bil?  
  3. vælge den mest klimaeffektive flyrejse, hvis du ikke kan undgå at flyve: vælg den direkte vej uden mellemlandinger
  4. bidrage til CO2-reduktion på anden måde, hvis du vælger at flyve: for eksempel bidrag til skovrejsning gennem Klimaskovfonden.  
foto af kirsten brosbøl

Kirsten Brosbøl

Forperson Klimaskovfonden

Klimaløsninger som skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder kan ikke alene redde klimaet. Det kræver, at vi samtidig med, at vi tager disse midler i brug, også reducerer udledningen af drivhusgasser markant både som samfund, som virksomheder og som privatpersoner.

Giv bidrag til klimaindsatsen, når du rejser med fly

Vil du gøre noget til gengæld for de flyrejser, du ikke kan undgå, kan du give bidrag til den danske klimaindsats. Så rejser vi skov eller udtager lavbundsjorder i Danmark, med en garanti for reduktion af CO2 over tid.

Som virksomhed kan man fx give bidrag per fløjet kilometer, eller beslutte at lægge en frivillig afgift på alle de flyrejser, I foretager i et år, og give et samlet bidrag, når året er omme. Et bidrag kan ikke bruges i eget klimaregnskab og flyrejsen kan ikke kaldes CO2-neutral - men I kan bidrage til det nationale klimaregnskab og til, at vi når de klimamål, som Danmark skal leve op til med Paris-aftalen for at begrænse klodens temperaturstigninger. 

Hvis du flyver som privatperson kan du også vælge at give et valgfrit bidrag til klimaindsatsen. 

Hvis du gerne vil sætte det i relation til det, en flyrejse udleder, kan man udregne det ved at benytte fx Flight Emission Maps metode. Her udleder en t/r flyvning fra København til Paris fx 534 kg CO2 per person - hvilket svarer til at give bidrag hos Klimaskovfonden på 133,50 kroner. 

foto af skyer på himmel

Beregn dit bidrag til CO2-reduktion

For dit bidrag rejser skov på et af vores projektarealer i Danmark. Når skoven vokser op, vil den over tid optage CO2. Den beregnede CO2 optages over maks 100 år.

0
DKK
0
m2 skov

Hvordan ved man, hvor meget CO2 en flyvetur udleder?

Vil din virksomhed give klimabidrag?

Virksomheder kan nemt være med til at gøre noget for klimaet ved at give bidrag til skov- og lavbundsprojekter.

Vær med i klimaindsatsen

Vær med til at plante skov i nærheden af din virksomhed, inviter kunder og medarbejdere med ud i skoven, få bidragsbeviser til repræsentationsgaver, firmagaver og få en kommunikationspakke til ESG-rapporten.

Hvad går dit bidrag til?

Når du giver et bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden bruges bidraget til at støtte skovrejsningsprojekter i Danmark. Projekterne, som dine penge går til, bliver til i samarbejde med lodsejere, der ansøger Klimaskovfonden om støtte til et projekt på deres jord. Vi stiller krav til skovrejsningsprojekterne om, at de skal garantere mest mulig CO2-effekt for pengene. Vi stiller også krav om, at skoven, der plantes er en robust skov med mange arter, der er modstandsdygtig overfor klimaforandringer. Vi holder løbende øje med projekterne og du kan følge alle projekter og CO2-enhederne fra dem i vores register. 

 

  

foto af ny skov plantet i rækker
foto af europakort med et fly over

Det må du sige om bidrag til flyrejser

Giver du bidrag, der svarer til CO2-udledning på til din flyrejse, kan du sige, at du har bidraget til den danske klimaindsats. Du må sige præcist, hvad du har bidraget med, hvornår effekten indfinder sig og eventuelt begrunde med, hvordan du er kommet frem til beløbet. Vær altid konkret og oplys om effekt uden at overdrive, når du bruger klimapåstande i din markedsføring.

Du kan ikke modregne det antal tons CO2, du bidrager med, i dit klimaregnskab eller opgørelse af CO2-udledning. Du kan heller ikke med rette omtale din flyrejse med udtryk som klimaneutral eller CO2-kompenseret, blandt andet fordi CO2-effekten ved skovrejsning først indfinder sig over langt længere tid, end det tager at udlede den mængde CO2. 

Eksempler på hvad du kan sige: 

  1. For hver kilometer, jeg har rejst med fly på min tur mellem [København-Paris], bidrager jeg til skovrejsning gennem Klimaskovfonden, som betyder, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Det svarer til den udledning af CO2, som en gennemsnitlig flyrejse mellem [København-Paris] udleder. Jeg medvirker på den måde til, at Danmark kan nå sine klimamål. Læs mere om Klimaskovfonden her [link].
  2. For hver flyrejse [Virksomhed] A/S) foretager i [årstal], giver vi et beløb på [antal] kr. til Klimaskovfonden, som gennem skovrejsning i Danmark bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte betyder, at der er over de næste 100 år, vil blive bundet [antal] tons CO2 for hver flyrejse. Læs mere om Klimaskovfonden her [link].