Gå til hovedindhold

Vil din virksomhed samarbejde med Klimaskovfonden?

Klimaskovfonden indgår samarbejde med virksomheder og organisationer, der vil gøre en ekstra indsats for klimaet.

portræt af Kirsten Brosbøl

Kirsten Brosbøl

Formand i Klimaskovfonden

Klimaskovfonden opfordrer alle til at gøre alt, hvad de kan for at reducere egen CO2-udledning og som et supplement kan man give bidrag til Klimaskovfondens arbejde. Klimasituationen kræver, at vi alle gør både og.

Vi skaber mulighed for at din virksomhed kan være med til at opfylde Danmarks klimamål med en fast pris pr. CO2-enhed fra projekter under Klimaskovfondens standard 'Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning' og samtidig engagere jeres medarbejdere, interessenter og kunder.

Vi kan for eksempel facilitere samarbejde mellem virksomheder og lodsejere, så I som virksomhed kan give bidrag til et bestemt geografisk område, og dermed både besøge og fremvise den skov I har bidraget til at rejse.

I kan også knytte bidraget til en salgskampagne, medarbejderevent eller lignende.

Alle projekter, der gennemføres under Klimaskovfondens standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning, vil fremgå af Klimaskovfondens register, ligesom projekternes CO2-effekt vil være anvist i både ex-post og ex-ante omfang.

Klimaskovfonden opfordrer altid alle samarbejdspartnere til at prioritere dybe reduktioner i egne drift- og værdikæder, udover de indsatser der gennemføres i et eventuelt samarbejde med Klimaskovfonden.

Vis klimahandling og bidrag til at nå de danske klimamål 

Jeres frivillige bidrag til den danske klimaindsats kan for eksempel opgøres til et bestemt antal CO2-enheder fra Klimaskovfondens projekter, som din virksomhed betaler for. Den CO2-reduktion, der opnås ved Klimaskovfondens projekter, tæller med i det nationale klimaregnskab, men er ikke en del af kvotesektoren. Som virksomhed kan I dog formidle, at I har givet bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden i frivillige CSR-rapporteringer.

Certificeringsstandard og klimakompensation på vej

Klimaskovfonden har lanceret en egentlig national standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning og senere en model for CO2-kompensation, der kan indgå i virksomheders klimaregnskab og afrapportering. Den vil leve op til samme høje krav for frivillig klimakompensation og have troværdighed på linje med internationale ordninger. I den forbindelse forventer Klimaskovfonden at sælge CO2-enheder som ex ante - det vil sige beregnet ud fra den CO2-binding som projektet forventes at give over over de næste hundrede år. CO2-enhederne er således ikke realiseret endnu, men efterhånden som skovene vokser og CO2-bindingen realiseres vil CO2-enhederne vil blive bogført som ex post i Klimaskovfondens register. 

Natur-og-blaa-himmel

Danmark har sat ambitiøse klimamål

Folketinget vedtog i 2020 Danmarks første klimalov med vigtige mål for det danske samfund.

70 % CO2-reduktion i 2030 ift. niveauet i 1990

Klimaneutral senest i 2050