Gå til hovedindhold
foto af Landskab med skov og vådområde på langeland

Klimaprojekter i kommunerne

Kommune

Webinar: ansøg om et klimaprojekt

Vil du vide mere om mulighederne for at søge tilskud til et klimaprojekt i din kommune?

Webinar for kommuner

Den 8. november holdt vi webinar for kommuner. Her kan du se eller gense præsentationen fra webinar om skovrejsning og lavbundsprojekter på kommunalt ejede jorder i den aktuelle ansøgningsrunde.

plante træer

Webinar i samarbejde med DK2020

Skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder som instrumenter i kommunernes klimaindsatser.

Se eller gense webinaret

Den 3. november holdt vi DK2020-webinar for kommuner om skovrejsning og lavbundsudtag som instrumenter i klimaindsatserne og hvordan CO2-effekten kan bruges ift. kommunernes klimamål.

naturområde i viborg

Hvordan kan kommuner være med?

Klimaskovfonden finansierer klimaprojekter på kommunalt ejede arealer med fokus på at rejse skov og udtage lavbundsjord - og gerne projekter, hvor skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder kombineres. Støtte gives efter en auktionsbaseret model hvor kommunen som lodsejer selv foreslår et samlet beløb for at gennemføre projektet inkl. salg af CO2-enheder. Fonden sætter et prisloft pr. CO2-enhed og prioriterer mellem projekter ud fra omkostningseffektivitet (det vil sige laveste kr. pr. tons CO2, der reduceres). Kommuner kan bruge CO2-effekten til at opfylde de geografiske/arealbaserede DK2020–mål. Der lægges vægt på synergieffekter: biodiversitet, drikkevand og friluftsliv – men også kulturarv, klimatilpasning, vandmiljø og andre hensyn.

Ansøg om støtte til klimaprojekt

Klimaskovfonden giver støtte til skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder i Danmark i flere årlige ansøgningsrunder. Vores projekter tilpasses lokalt med fokus på også at sikre andre effekter som f.eks. beskyttelse af biodiversitet og drikkevand samt offentlig adgang til naturområderne.

Ansøg om klimaprojekter i kommunen

Frem til 15. december 2022 er der åbent for ansøgninger til projekter på kommunale jorder i en pulje på 7,5 mio. kr. Vi støtter projekter med skovrejsning, på kommunale jorder på mindst 2 ha.