Gå til hovedindhold

Vi bringer mennesker sammen, der vil handle for klimaet

lodsejer bidragyder hero

Nogen har jord, der kan bruges til at rejse klimaskov - andre vil gerne give bidrag til at rejse skov, som et led i klimaindsatsen. Vi bringer de mennesker sammen, der vil handle for klimaet.

Vær med i klimaindsatsen

Med et bidrag til klimaindsatsen, kan du være med til at sikre, at der bliver plantet mere skov i Danmark.

Giv et træ for 25 kroner

Vi har en ambition om at plante et træ per dansker hurtigst muligt - og vi har brug for din hjælp! Med et bidrag på 25 kroner kan vi plante et træ for dig.

baggrund grøn

Plant skov med fast månedligt bidrag

Med et fast månedligt beløb fra dig kan vi plante skov hos nogle af de jordejere, der stiller deres jord til rådighed for klimaindsatsen. Du vælger selv hvor i landet, dit bidrag skal bruges - resultatet bliver konkret klimahandling i Danmark.

blå baggrund

Vil din virksomhed samarbejde om CO2-reduktion?

Hvis din virksomhed vil bidrage til klimaindsatsen har Klimaskovfonden forskellige muligheder for samarbejde eller for at støtte lokale skovrejsningsprojekter med dokumenteret klimaeffekt.

mørkeblå baggrund
Billede fra nyplantet skov

Et bidrag på 250 kroner bliver til

(klimaeffekten ved skovrejsning indfinder sig over maksimalt 100 år)

10 træer

29 m2 skov

1 ton CO2 reduktion

billede af det bevis man får i 2024

Få et flot bevis for dit bidrag til klimaindsatsen

Når du giver et enkelt bidrag på 1 ton CO2 (eller mere) får du som tak et flot bevis tilsendt på e-mail hurtigst muligt. Dit navn og bidragets størrelse fremgår af beviset og øverst i højre hjørne, vil der være et løbenummer på dine CO2 enheder, så du kan følge hvilken ny skov, dit bidrag er gået til i vores register. 

Giv et bevis som gave

Du kan også give et bevis som gave og få skrevet en andens navn på, hvis du vil give en klimavenlig gave til fødselsdag, reception eller som tak til oplægsholdere på konferencer. I kvitteringsmailen står, hvordan du får en andens navn på. Giver du et klimabevis som gave, får du også information om, hvad pengene er gået til.

Giv et fast bidrag til klimaet hver måned

Hvis du giver et fast månedligt beløb er du med til at sikre, at vi hele tiden kan plante nye skove rundt omkring i Danmark, og du kan følge med i den nye skov, dit bidrag går til. 

Hvert år i december, sender vi dig et flot bevis på de CO2 enheder, du har bidraget med i løbet af året. Beviset i 2024 er det andet i en serie af kunstmotiver med frø fra træer, vi planter. Motiverne symboliserer, at Klimaskovfonden skaber ny natur for at mindske Danmarks CO2-aftryk.

Dit navn og bidragets størrelse fremgår af beviset og øverst i højre hjørne, vil der være et løbenummer på dine CO2 enheder, som knytter dem til det projekt du har valgt. 

Når du har indsendt støtteformularen, modtager du en kvittering. 

En gang i kvartalet får du nyt fra os i din indbakke.

plante træ

Giv bidrag hvis du rejser med fly

Fly er en af de transportformer, der udleder meget CO2 og mange vælger derfor at give et bidrag til klimaet på anden vis, når de rejser med fly. Det kan du også gøre hos Klimaskovfonden. 

foto af flyvinge set fra vindue
foto af Lodsejeren går i den nyplantede skov

Følg vores projekter

Vi har projekter i gang over hele landet, hvor der plantes nye skove med mange forskellige træer. Offentlige eller private jordejere stiller deres jord til rådighed for klimaindsatsen og får støtte af fonden til at rejse skov eller genskabe natur- og vådområder på dyrkede lavbundsjorder. Vi kontrollerer, at de projekter, vi støtter bliver gennemført og holder øje med, at CO2-effekten indfinder sig.