Gå til hovedindhold

Vi bringer mennesker sammen, der vil handle for klimaet

Sammen handler vi for klimaet - Allan og Signe

Nogen har jord, der kan bruges til at rejse klimaskov - andre vil gerne give bidrag til at rejse skov, som et led i klimaindsatsen. Vi bringer de mennesker sammen, der vil handle for klimaet. Med et fast beløb hver måned eller en enkelt donation kan du også være med til at sikre, at der bliver plantet ny skov i Danmark med dokumenteret klimaeffekt.

Billede fra nyplantet skov

62,50 kroner om måneden vokser på et år til:

(klimaeffekten ved skovrejsning indfinder sig over maksimalt 100 år)

30 træer

87 m2 skov

3 ton CO2 reduktion

fire billeder af lodsejere der er sat sammen til et.

Vi bringer mennesker sammen, der handler for klimaet

Kasper, Allan, Jan og Karen og mange flere lodsejere stiller deres jord til rådighed for skovrejsning i samarbejde med Klimaskovfonden. Og nu vi har brug for dit bidrag til at sikre, at der bliver plantet skov på arealerne, som kan binde CO2 mange år ud i fremtiden. Udover at optage nogle af de drivhusgasser, vi har udledt til atmosfæren, så vil klimaskovene også give plads til mere natur og biodiversitet, beskytte vores drikkevand og give nye muligheder for friluftsliv til glæde for dig og de kommende generationer.

 

plakat i ramme

Få et flot bevis for dit bidrag til klimaindsatsen

Fast månedligt bidrag

Hvert år i december, sender vi dig et flot bevis på de CO2 enheder, du har bidraget med i løbet af året. Beviset i 2023 er det første i en serie af kunstmotiver med frø fra træer vi planter. Motiverne symboliserer, at Klimaskovfonden skaber ny natur for at mindske Danmarks CO2-aftryk.

Dit navn og bidragets størrelse fremgår af beviset og øverst i højre hjørne, vil der være et løbenummer på dine CO2 enheder, som knytter dem til det projekt du har valgt. 

Som fast bidragyder, kan du vælge mellem 3 projekter, som dine bidrag skal gå til. Når du har indsendt støtteformularen, modtager du en kvittering med et link, hvor du kan vælge dit projekt. 

En gang i kvartalet får du nyt fra os i din indbakke.

Enkelt donation

Når du giver et enkelt bidrag på et ton CO2 eller mere får du som tak et flot bevis tilsendt på email hurtigst muligt. 

foto af Lodsejeren går i den nyplantede skov

Følg vores projekter

VI har projekter i gang over hele landet, hvor der plantes nye skove med mange forskellige træer. Offentlige eller private jordejere stiller deres jord til rådighed for klimaindsatsen og får støtte af fonden til at rejse skov eller genskabe natur- og vådområder på dyrkede lavbundsjorder. Vi kontrollerer, at de projekter, vi støtter bliver gennemført og holder øje med, at CO2-effekten indfinder sig.