Gå til hovedindhold

Vi vil plante et træ per dansker - og vi har brug for din hjælp

Vi er godt på vej mod at nå vores ambition om at plante ét træ per dansker i nye skove, der optager CO2 og gavner natur, biodiversitet, vandmiljø og friluftsliv.

Jordejere over hele landet stiller deres jord til rådighed, og vi har arealer klar til at plante skov for mere end halvdelen af danskerne. 8% af træerne er allerede sat i jorden og for 25 kr. kan du sikre, at vi også planter et for dig, din kollega, din ven, dit barnebarn eller en anden, du vil plante et træ for.

små billeder af 100 mennesker
Spade der planter lille egetræ

Giv et bidrag til at plante træer

Med dit bidrag kan vi plante skov i Danmark med dokumenteret klimaeffekt. Klimaeffekten ved skovrejsning indfinder sig over maksimalt 100 år

0
m2 skov
0
kg CO2 mindre

Hvordan bliver mit bidrag til ny skov?

 • Ja. Vi tæller først et plantet træ med, når hele den nye skov er plantet og projektet er godkendt af Klimaskovfonden. Når et projekt godkendes sikrer vi, at der er plantet det antal træer, der er givet støtte til og at træerne trives.

  Dog vil antallet af træer på arealet blive mindre efterhånden som træerne vokser og fylder mere. Det har vi taget højde for i beregningerne af CO2-effekten og du kan derfor være sikker på, at den CO2-effekt, "dine træer" vil give, indfinder sig med efterhånden som skoven vokser til. 

  Når man planter ny skov, planter man gerne træerne med cirka 1,5 meters mellemrum. Så mange træer står der ikke i en fuldvoksen skov. Der tyndes ud mellem træerne efterhånden og nogle træer vil ikke trives så godt som andre. Andre træer plantes for at trække de langsomt voksende træarter op, så de kan vokse og binde CO2.

  Du kan være sikker på, at der altid vil være skov, det sted, træerne er plantet, da der er fredskovpligt på skove rejst med støtte fra Klimaskovfonden. Voksne træer må gerne fældes, men der skal altid plantes nye træer, så der er skov på arealet i al fremtid. 

   

  I følge Danmarks Statistik var der 5.932.654 danskere 1. januar 2023. 

   

 • En hektar skov optager i gennemsnit 345 ton CO2 ifølge Klimaskovfondens beregninger. Fonden stiller krav om 4.000 planter pr. hektar, men også om at der er et biodiversitetsareal på mindst 10 %, hvor der ikke plantes træer. I de første 7 godkendte projekter er der derfor plantet i gennemsnit 3.440 træer pr. hektar.  

  Klimaskovfonden sælger reduktion af 1 ton CO2 for 250 kroner. Hvis man ganger den pris med 345 tons CO2 pr. hektar bliver det 86.250 kroner pr. hektar. Og dividerer man det med antallet af træer på en hektar bliver det 86.250/3.440= 25,07 kr. pr træ – det runder vi for nemheds skyld ned til 25 kr.

   

 • Når man planter en hel skov, sker det på en lidt anden måde, end hvis du planter et træ hjemme i haven, som du kan gå og vande. Der plantes ret små træer og der plantes mange flere træer, end der kommer til at stå i skoven på sigt. Dels kan nogle træer gå ud, nogle træer bliver plantet for at få de andre træer til at vokse hurtigere og der bliver tyndet ud efter nogle år, så der kommer lys og luft til, at de øvrige træer kan vokse. Derfor kan du ikke rigtig følge dit eget træ, men vi kan sige, hvor i Danmark, det er blevet plantet.

 • Klimaskovfonden stiller krav om stor diversitet, en stor andel af løvtræer og hjemmehørende arter i de skove, der plantes. Det vil sige, at skovene vil bestå af mange forskellige træer og buskarter. En optælling af træerne i de første syv skovprojekter viser, at der plantes langt flest egetræer efterfulgt af fuglekirsebær, lærk, lind og bøg. Optællingen viser også, at der i alt er plantet 50 forskellige arter i de syv nye skove, og at der i gennemsnit er 21 forskellige arter i skovene.  

   

 • Når du giver bidrag til et enkelt træ, er Klimaskovfonden din garanti for, at træet bliver plantet på et af de arealer, Klimaskovfonden har givet støtte til. Når vi har fået træer nok til en hel skov, giver vi bidragene videre til et konkret projekt. Dem kan du se på hjemmesiden, og du kan følge med i alle skovrejsningsprojekterne, og se, hvor langt de er nået.

  Hvis du giver fem træer (eller mere), så får du et flot bevis for dit bidrag, med et løbenummer der betyder at du kan følge projektet i vores register. På den måde kan du få at vide, hvilket projekt dit bidrag helt specifikt går til. 

   

billede af skov set oppefra

Så mange træer er plantet

Lige nu har vi plantet for 7,2 % af danskerne. Antallet af træer plantet i nye skove med støtte Klimaskovfonden er senest opgjort 1. marts 2024.

427.174 træer plantet

5.505.480 træer mangler

foto af dame der går ved nyplantet skov

Følg de nye skove

VI har projekter i gang over hele landet, hvor der plantes nye skove med mange forskellige træer. Offentlige eller private jordejere stiller deres jord til rådighed for klimaindsatsen og får støtte af fonden til at rejse skov eller genskabe natur- og vådområder på dyrkede lavbundsjorder. Vi kontrollerer, at de projekter, vi støtter bliver gennemført og holder øje med, at CO2-effekten indfinder sig.

Indtil videre har vi arealer 91 steder i Danmark, hvor vi giver støtte til at plante skov.  

Mere skov og natur til danskerne

Træer optager CO2 fra atmosfæren og bidrager på den måde til mindske CO2-aftrykket og løse klimaudfordringerne. Men de skove,  Klimaskovfonden støtter skal være varierede og spændende skove med gode adgangsmuligheder for lokalbefolkningen og faciliteter til friluftsliv. Skoven er danskernes foretrukne udflugtsmål i naturen og de fleste danskere tager i skoven mange gange året rundt.  

personer på skovtur
foto af egetræ med nærbillede af blad

Bæredygtige skove med rig natur

De skove vi rejser skal være klimarobuste skove med både løv- og nåletræer og plads til særlige biodiversitetsarealer. En skov med mange arter giver en rigere natur med stor variation. En blandet skov med træer i forskellige aldre er samtidig mere modstandsdygtig overfor klimaforandringer. Skove der rejses med støtte fra Klimaskovfonden skal være skov for altid. 

billede af det bevis man får i 2024

Få et bevis for dit bidrag til klimaindsatsen

Når du giver et bidrag på et ton CO2 eller mere får du som tak et flot bevis. Beviset i 2024 er det andet i en serie af kunstmotiver med frø fra træer. Motiverne symboliserer, at Klimaskovfonden skaber ny natur for at mindske Danmarks CO2-aftryk. I 2024 er det bøgetræets frugt, der lægger motiv til beviset. 

Dit navn og bidragets størrelse fremgår af beviset og du vil kunne følge med i, hvilket projekt dit bidrag går til. 

portræt af Kirsten Brosbøl

Kirsten Brosbøl

Forperson i Klimaskovfonden

Klimaskovfonden opfordrer alle til at gøre alt, hvad de kan for at mindske deres egen CO2-udledning. Klimasituationen er ikke sådan, at man bare kan donere et beløb til os og så undlade at ændre sine vaner i en klimavenlig retning. Det er en mulighed for at gøre noget ekstra udover alle de andre små vaner og handlinger i hverdagen, der skal reducere CO2 og bremse klimaforandringerne.

Vil du give bidrag til klimaskov i Danmark?

Giv et fast bidrag hver måned

Giv et fast månedligt bidrag til den danske klimaindsats via Klimaskovfonden.
For 62,50 kroner om måneden bidrager du årligt med 87 m2 skov, der over tid optager 3 ton CO2.

Bidrag med 1 ton CO2 og få et bevis

Med et bidrag på 250 kroner kan vi rejse 29 kvm skov, der over tid vil optage 1 ton CO2. Du får at vide, hvilket skovrejsningsprojekt, dit bidrag går til og du får et flot bevis for dit bidrag, der også kan bruges som gave.