Gå til hovedindhold

Følg processen: Fra du giver bidrag til vi planter ny skov

28.08.2023
lille egetræ der plantes

Hvad sker der når du har givet et bidrag til Klimaskovfonden? Hvordan bliver det til skov, hvor og hvornår bliver skoven rejst - og hvordan ved du at det har en reel klimaeffekt. Følg processen fra dit bidrag til skoven bliver plantet.

I løbet af sommeren har rigtig mange givet et bidrag til klimaindsatsen gennem Klimaskovfondens hjemmeside. Det betyder, at vi kan plante meget mere skov på de arealer, som jordejere stiller til rådighed for klimaindsatsen. 

"Om det er fordi vi har mærket alvoren i klimaforandringerne eller tænker på klimaet i forbindelse med ferie og rejser, det ved vi ikke, men vi i hvert fald oplevet interesse for at give bidrag til klimaet ind fra private og virksomheder" siger Trine Kromann, der er ansvarlig for partnerskaber og fundraising hos Klimaskovfonden. 

Men hvordan bliver et bidrag brugt til at plante ny skov og hvordan ved man, hvor bidraget er blevet brugt? 

billede af skov set oppefra

Du giver bidrag til klimaet gennem os

Vi planter skov et sted i Danmark

Skoven optager CO2 der svarer til dit bidrag

250 kroner - 29 m2 skov - 1 ton CO2

Hvis du giver et bidrag på fx 1 ton CO2 - svarende til 250 kroner - så skal der plantes skov, der over tid kan optage 1 ton CO2. Det er ca. 29 kvadratmeter. 

Fonden har allerede en lang række arealer hos jordejere i spil, som der skal plantes ny skov på. Når Klimaskovfonden har modtaget bidraget, reserveres det antal tons CO2 der er bidraget til, i et af skovrejsningsprojekterne. Inden bidraget tildeles endeligt til et projekt, skal projektet dog være færdigt og godkendt. 

"Først når træerne er plantet og vi har kontrolleret, at projektet er gennemført efter planen, så allokeres CO2-bidraget endeligt til projektet. Det er vigtigt for os at kunne sige til bidragydere, at vi er sikre på at det projekt, som de har bidraget til, rent faktisk også kan levere den CO2-effekt, som vi har beregnet og forventer" siger Trine Kromann. 

Klimaskovfonden giver i sin standard for skovrejsning et løfte om, at bidrag skal være brugt inden for maksimalt tre år. Som det er lige nu, vil det dog typisk gå til skovrejsning, hvor træerne plantes senest til foråret. Så snart et bidrag er allokeret til et projekt, får man som bidragyder besked om det.  

 

To medarbejdere er ude for at validere et skovrejsningsprojekt

Vi holder øje med skoven

Når et skovrejsningsprojekt er færdigmeldt tager Klimaskovfondens medarbejdere ud og godkender, at projektet er gennemført som planlagt. Det er vigtigt, at der er plantet det rigtige antal og de rigtige arter af træer, så man præcist kan beregne, hvor meget CO2 de forskellige træer optager og over hvor lang tid. Først når projektet er godkendt udbetaler Klimaskovfonden pengene til den jordejer, der har lagt ud for skovrejsningen. Derefter er der også en uafhængig tredjepart, der godkender projektet. 

Efter nogle år genbesøger fonden projekterne og sikrer sig, at træerne ikke er gået ud eller der er sket andre ting, der kan have konsekvenser for CO2-effekten. Sådanne opfølgende besøg vil blive gentaget med års mellemrum, så fonden kan love bidragydere, at skoven optager en bestemt mængde CO2. 

Foto: Adam Grønne

Sådan har du sikkerhed for CO2-effekten

Når du giver klimabidrag er vi optaget af, at du kan være sikker på at klimaeffekten vil indfinde sig over tid og at dit bidrag rent faktisk gør en forskel i klimaindsatsen. Det gør blandt andet ved at 

  • sikre, at alle skovrejsningsprojekter, som Klimaskovfonden støtter, har gennemført en såkaldt "additionalitetstest", hvor de sandsynliggør, at projektet kun kan blive gennemført, fordi nogen har givet bidrag til det. Læs mere om additionalitet.
  • have en buffer af CO2-enheder fra alle projekter, som kan tages i brug, hvis et projekt ikke skulle have den forventede effekt. 
  • have fastlagt en proces for at kontrollere, at projekter er gennemført som planlagt og løbende verifikation af udviklingen  i projektets CO2-effekt. Det er beskrevet i den publikation, der hedder Validering, verifikation og håndtering af afvigelser i projekter.
Billede fra nyplantet skov

Giv bidrag til klimaindsatsen

Du får et bevis og kan følge med i hvor i landet vi planter skov for dit bidrag. Vores standard giver garanti for at CO2-effekten opnås indenfor højst 100 år.

0
DKK
0
m2 skov