Gå til hovedindhold

Sådan bidrager andre virksomheder

Plant et træ pr. medarbejder, giv 1 krone for hver solgt enhed eller vis jeres engagement i klimaet og inviter kunder eller medarbejdere med ud og plante træer. Klimaskovfonden kan facilitere samarbejde med jordejere, så I som virksomhed kan give et bidrag til skov i et bestemt geografisk område, og både besøge og fremvise den skov I har bidraget til at rejse. Få inspiration fra vores virksomhedscases nedenfor.

tog skinner

DSB henter flere erhvervskunder med grønne ambitioner: 55% over budget i 2022

DSB indgik i 2022 som den første virksomhed samarbejde med Klimaskovfonden. Aftalen gik ud på at rejse flere skove, der kan opleves fra togvinduet af de togrejsende, som DSB hver dag kører rundt i Danmark.  

DSB knyttede samarbejdet med Klimaskovfonden til erhvervskundesegmentet og gav, i en kampagneperiode i 2022, et bidrag til Klimaskovfonden for hver solgt erhvervsrejse *. For DSBs bidrag til klimaindsatsen, der lød på 1,9 millioner kroner, har Klimaskovfonden plantet skov i Næstved, Vordingborg, Middelfart og Ishøj.

”Vi ved, at det er et tema, der betyder noget for virksomhederne. Derfor er det et godt sted at begynde. Det kræver en øget bevidsthed at ændre vaner, og den rejse er mange virksomheder på. Det vil vi gerne være med at gøre lettere, så vi kan nå målet om at være mere CO2-neutrale,” siger Adm. Direktør i DSB, Flemming Jensen.

Erhvervskunderne har taget godt imod initiativet, og Erhvervschef Tayfun Atik tilskriver samarbejdet med Klimaskovfonden som ét af flere initiativer i 2022, der har bidraget til den flotte vækst på erhvervsrejser hos DSB.

*Bidraget blev ydet for alle erhvervsrejser, der blev fortaget i DSB’s tog, og registreret fra DSB App, dsb.dk, Rejsekort Erhverv, samt Erhvervs- og Virksomhedskort.

Novo Nordisk Pharmatech A/S gav bidrag til ny skov og inviterede medarbejderne med ud og plante træerne

 

Producenten af råmaterialer til den farmaceutiske industri Novo Nordisk Pharmatech A/S stod overfor at fælde 10 træer for at udvide parkeringspladsen og det matchede ikke ret godt med virksomhedens idealer og mål om bæredygtighed. Derfor gik de i gang med at undersøge mulighederne for at plante træer et andet sted. Det blev til et samarbejde med Klimaskovfonden, der kunne pege på et areal ejet af Ishøj Kommune – en god cykeltur fra virksomheden i Køge.

Virksomheden valgte at give et bidrag på 100.000 kroner og det beløb kan der rejses 1,3 hektar skov – et areal på størrelse med to fodboldbaner. Det vil over de næste 65-100 år optage 400 tons CO2 fra atmosfæren.

”For os er det utrolig vigtigt at tænke bæredygtigt og som en del af den tankegang undersøgte vi, hvordan vi kunne erstatte træerne og nu står vi så foran et stykke mark, der bliver en fantastisk skov, som vi har været med til at rejse. Jeg har glædet mig meget til selv at stikke spaden i jorden og få lov til at plante nogle af træerne selv. Det giver god mening” siger Ulla Grove Krogsgaard Thomsen, CEO i Novo Nordisk Pharmatech A/S, der selv var med ude og plante træer sammen med medarbejdere.

Udover at plante træer skulle pharma-medarbejdere på sanketur og smage på den vilde natur mens de lærte mere om træer og vilde urter og så nye sider af hinanden.

Planteholdet klar på marken

PostNord giver bidrag for hver pakke du sender og planter skov midt i Danmark

I hele 2023 giver PostNord et klimabidrag på alle nationale pakker fra virksomhed til forbruger – B2C – og nationale private forsendelser. Klimabidraget går via Klimaskovfonden til danske skovrejsningsprojekter og gælder alle pakker, der sendes i Danmark fra virksomhed til forbruger samt private forsendelser. Beløbet der gives er beregnet ud fra et gennemsnit af CO2-udledningen for en pakkes rejse. For bidraget til Klimaskovfonden vil der over maksimalt 100 år blive bundet en tilsvarende mængde CO2 pr. pakke.

Udover PostNords bidrag til klimaindsatsen kan virksomheder også tilkøbe et ekstra klimabidrag på deres øvrige pakkeforsendelser i Danmark.

"Vi er i første omgang optagede af at reducere vores direkte udledning. Derfor er vores primære fokus at investere i løsninger, teknologi og infrastruktur der har en langvarig effekt. Det positive klimabidrag er altså en tilføjelse til vores i forvejen store arbejde for en grønnere forsyningskæde", siger Stine Sander, Vice President Parcels i PostNord Danmark.

PostNords klimabidrag går til ny skov i Ejby ved Middelfart, der blev plantet i efteråret 2022. 

PostNord billede

Vil din virksomhed give bidrag?

Virksomheder kan bidrage til den danske klimaindsats og være med til at rejse ny skov med garanti for CO2-effekten. I kan også indgå et samarbejde med Klimaskovfonden om at gøre en ekstra indsats for klimaet.