Gå til hovedindhold

PostNord sender bidrag til ny skov

23.02.2023
Bidrag
PostNord billede

I 2023 sender PostNord et bidrag til den danske klimaindsats, hver gang du sender en pakke.

Klimaskovfonden og PostNord har indgået et samarbejde om at rejse mere skov i Danmark.

I hele 2023 giver PostNord et klimabidrag på alle nationale pakker fra virksomhed til forbruger – B2C – og nationale private forsendelser. Klimabidraget går via Klimaskovfonden til danske skovrejsningsprojekter og gælder alle pakker, der sendes i Danmark fra virksomhed til forbruger samt private forsendelser.

"Vi er i første omgang optagede af at reducere vores direkte udledning. Derfor er vores primære fokus at investere i løsninger, teknologi og infrastruktur der har en langvarig effekt. Det positive klimabidrag er altså en tilføjelse til vores i forvejen store arbejde for en grønnere forsyningskæde", siger Stine Sander, Vice President Parcels i PostNord Danmark.

Beløbet der gives er beregnet ud fra et gennemsnit af CO2-udledningen for en pakkes rejse. For bidraget til Klimaskovfonden vil der over maksimalt 100 år blive bundet en tilsvarende mængde CO2 pr. pakke.

Valget om at give et klimabidrag på nationale pakker udvider PostNords koncept ’Pakker med omtanke’, hvor virksomheder frem til 2023 har haft mulighed for at give et klimabidrag på deres pakker til forbrugere. Med det nye tiltag er det PostNord der giver bidraget pr. pakke, men det er fortsat muligt for virksomheder at tilkøbe et ekstra klimabidrag på deres øvrige pakkeforsendelser i Danmark.

Vi er utrolig glade for det nye samarbejde med PostNord. Endnu en stor dansk klimaambitiøs virksomhed har valgt at bidrage til den danske klimaindsats gennem Klimaskovfondens skovrejsningsprojekter. Vores nye standard garanterer dokumenteret klimaeffekt og giver virksomhederne et ekstra virkemiddel i deres klimaindsats udenfor egen værdikæde, så vi kan skrue tempoet op mod net-zero i 2050. siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

PostNord giver bidraget til skovrejsning med afsæt i Klimaskovfondens helt nye standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning. Standarden giver sikkerhed for, at den forventede CO2-reduktion vil indfinde sig, når skoven vokser op. Samtidig betyder standarden, at CO2-effekten af skovrejsningen ikke kan tælles med i virksomhedens eget klimaregnskab og ikke bruges til at opnå virksomhedens klimamål. Det er et supplement til virksomhedens øvrige klimaindsatser, der skal medvirke til, at Danmark kan nå de nationale mål om CO2-reduktion.

PostNords ’Pakker med omtanke’ omfatter også genoprettelsen af et naturområde i Nordjylland i samarbejde med Den Danske Naturfond.

Vigtigt skridt mod en mere ansvarlig onlinehandel

PostNord arbejder på forskellige måder på at gøre hele forsyningskæden grønnere.

"Det er vigtigt, at vi som stor logistikvirksomhed agerer og handler ansvarligt og med beslutningen om at yde et klimabidrag på vores nationale pakker, tager vi et stort og vigtigt skridt på vejen mod at sikre en mere ansvarlig onlinehandel", siger Stine Sander, Vice President Parcels i PostNord Danmark.

Udover bidrag til den nationale klimaindsats har PostNord et mål om at være 100 procent fossilfri i 2030. Senest i 2027 skal last mile transporten være emissionsfri og i perioden 2020 til 2025 er målet at reducere CO2-udledningen med 40 procent. Det sker blandt andet ved udskiftning af dieselbiler til elbiler, tilvalg af ejendomme og produktionsfaciliter, der kører på vedvarende energi samt et øget fokus på kapacitetsudnyttelse. PostNord Danmark har reduceret CO2-udledningen med 70 procent siden 2009.

Klimabidraget i 2023 medregnes ikke i PostNords klimaregnskab, men er et bidrag til de nationale målsætninger om CO2-neutralt samfund senest i 2050.