Gå til hovedindhold

Små træer kan godt give store naturoplevelser

26.04.2023
Pige går på boardwalk i våd skov

Klimaskove vil give danskerne nye rekreative områder, for selv nye skove, der plantes for at få en klimagevinst, kan have stor rekreativ værdi. Derfor lægger Klimaskovfonden vægt på befolkningens friluftsliv i klimaprojekterne og giver projektejere inspiration til at skabe spændende rekreative områder.

Skovene er med 70 millioner besøg årligt den mest populære naturtype, når danskerne søger ud i naturen. Og selvom der går mange år fra de små træer plantes, til skoven er fuldt udvokset, så fastslår et katalog fra Københavns Universitet at skov har værdi som rekreativt område allerede i sine første år. Især hvis de rekreative muligheder tænkes med i skovplanen fra start.

”Det er oplagt for Klimaskovfonden at bidrage til at forbedre danskernes friluftsliv og sundhed, når vi etablerer nye skove. Ved at tænke det rekreative med fra start i projekt kan en ny skov eller et nyt vådområde give mulighed for at opleve naturen, være fysisk aktiv eller finde fred og ro. Det er ikke et krav men det giver stor værdi at overveje hvordan en sti skal forløbe, og hvor der skal være en bænk allerede i projektets første fase,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Projekter får point for det rekreative potentiale

Udover klimaeffekten vurderer fonden også projekter på deres evne til at opnå vigtige synergieffekter såsom biodiversitet og friluftsliv. I den kommende ansøgningsrunde vil Klimaskovfonden gøre det muligt at score point på de rekreative muligheder i et projekt med en ny pointskala.

Her kan projekter få point, hvis de ligger tæt på by (under 1 km) eller i kommuner, hvor der i forvejen kun er lidt skov. Der er også point at hente, hvis man forbedrer den offentlige adgang med fx stier eller faciliteter eller giver offentligheden adgang ud fra de samme regler som i statsskovene.

Det er en forudsætning for point under rekreative formål, at der skal være eller etableres en lovlig adgangsvej for offentligheden til den nye skov.

Støtte til stier og friluftsfaciliteter

Klimaskovfonden støtter kun selve skovrejsningen på arealet, men det er muligt at søge penge til stier, friluftsfaciliteter og naturformidlling hos fx Friluftsrådet (udlodningsmidler til Friluftsliv) eller andre puljer og fonde.

foto af kvinde der tænder bål foran shelter i skoven

INSPIRATION: Sådan kan du planlægge for friluftsliv i ny skov

Stier

Stier er med til at styre færdslen rundt i området og binde punkter i området sammen og kan derfor være godt at planlægge i området fra start. Du kan fx planlægge at:

 • lade en sti gå uden om særlig sårbar natur og væk fra beboelse
 • skabe ledelinjer ved hjælp af sten, krat eller diger
 • lave en rundtur fremfor at gå frem og tilbage samme vej, eventuelt med forskellige længder eller sløjfer
 • lade stien gå igennem eller forbi forskellige dele af skoven, rundt om vandhuller, forbi udsigtspunkter eller hen til faciliteter som fx bænke, shelter eller andre opholdssteder i skoven
 • undersøge om stier kan kobles til allerede eksisterende ruter eller blive til sløjfer på dem
 • lave stier til forskellige brugergrupper: ryttere, gangbesværede, cyklister eller en oplevelsessti for børn. Så er der særlige forhold, der skal tænkes med.

 

Oplevelses- eller mødesteder

Faciliteter kan være med til at fremhæve særlige naturoplevelser og give muligheder for at opleve området på forskellig vis. Overvej fx om der på sigt skal være:

 • simple faciliteter til afslapning fx bænke, sten man kan sidde på, planker man kan ligge på
 • mulighed for overnatning eller madlavning i det fri, fx bålplads, shelter, madpakkehus, toilet eller bord-og-bænkesæt
 • Faciliteter, der kan bruges af børn og unge, fx børnehaver, skoler eller foreninger
 • en bro eller boardwalk over et vådt område, som gør det muligt at passere
 • mulighed for at plukke bær, frugt, nødder eller svampe
 • plancher der fortæller om områdets natur og dyreliv.

 

Involvering og dialog giver den bedste stemning

Al erfaring viser, at naboer og lokalbefolkning er mere positive overfor ændringer i deres omgivelser, hvis de bliver informeret og involveret. Hvis der er foreninger eller andre, der på sigt kan bruge et nyt naturområde, kan det være, de kan bidrage med ønsker, ideer eller særlig viden, der kan forbedre naturprojektet. Samskabelse og samarbejde er forudsætning for opbakning, ansvarsfølelse og problemløsning på lang sigt.

 

Baseret på inspirationskatalog til rekreativ planlægning fra Københavns Universitet ”Naturoplevelser og friluftsliv i nye skove” (2020) og information fra Friluftsrådet på www.friluftsraadet.dk