Gå til hovedindhold

Ansøgningsrunde 3 - forår 2023

Her finder du ansøgningsskema til ansøgningsrunde 3 samt vejledning til processen. Ansøgningsrunden åbner 15. maj hvor links til ansøgningsskema, vejledning og bilag vil være tilgængelige. Fristen er 30. juni 2023.

Vi støtter projekter i følgende fire spor:

  1. Private arealer med drikkevandsbeskyttelse: støtte til skovrejsning, hvor driftsformålet udover klima er beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer. Støtte fra Klimaskovfonden kan kombineres med støtte fra nogle vandselskaber. Krav til projektarealet er min. 5 ha. (pulje på 10 millioner kroner).
     
  2. Arealer ejet af folkekirken: støtte til projekter med skovrejsning på jorder der ejes af kirker. Krav til projektarealet er min. 2 hektar (pulje på 2 millioner kroner).
     
  3. Arealer ejet af kommuner: Støtte til projekter med skovrejsning, på kommunale jorder. Krav til projektarealet er min. 2 hektar (pulje på 2 millioner kroner).
     
  4. Lavbundsarealer – alle ejertyper på op til 10 hektar (> 12 % kulstofindhold), hvor der afprøves en metode til en forenklet udtagningsproces, herunder ny metode for klimaberegning og projektforberedelse på små lavbundsprojekter. Større projekter kan søges, men har andenprioritet (pulje på 3,5 millioner kroner).

 

Projekters forløb 

I Klimaskovfonden kan du hurtigt få at vide, om dit projekt får tilsagn. Ansøgningen foregår i to omgange, hvor du først udfylder en forprojekt-ansøgning inden for ansøgningsfristen og får foreløbigt tilsagn inden du skal udfylde den endelige ansøgning og planlægge dit projekt i detaljer. 
Det er kun den første fase der foregår i en ansøgningsrunde. I skovrejsningsprojekter er der mulighed for at slå de to faser sammen og søge om både foreløbig og endelig ansøgning på én gang, hvis du er klar til dette – det sker i ansøgningsrunderne. Projektet skal være realiseret inden 2 år fra foreløbigt tilsagn. 

model over projektforløb

Forløbet i skovrejsningsprojekter

model over projektforløb lavbund

Forløbet i lavbundsprojekter

Ansøgningsskema - forår 2023

Her finder du ansøgningsskemaet, der skal bruges i foråret 2023. Du logger på med MITID/NemID og bliver oprettet som bruger. Du kan gemme ansøgningsskemaet undervejs i op til 7 dage. Du kan ikke arbejde på flere ansøgninger samtidig med MitID/NemID.
Frist for ansøgning er den 30. juni 2023.

Vejledning til ansøgning

Vejledningen er delt op i "værd at vide" inden du søger og en guide til selve ansøgningsskemaet. Vejledningen kan læses på skærmen eller hentes som pdf i menuen i online-versionen. Brug altid seneste version af vejledningen. Det vil fremgå her på siden, hvis der er opdateringer til vejledningen.

Endelig projektbeskrivelse (skovrejsning)

Hvis du vil gå direkte til den endelige ansøgning (kun ved skovrejsning), skal du udover den elektroniske ansøgning også udfylde projektbeskrivelsen. Det gør du ved at bruge downloade og udfylde excelarket her.