Gå til hovedindhold

Ansøgningsrunde 3 - forår 2023

forårsskov anemoner

Har du ansøgt i ansøgningsrunde 3 - forår 2023 finder du nyttige oplysninger og dokumenter her. Ansøgningsrunde 3 var åben fra 15. maj til 30. juni 2023. Tilsagnsbrev forventes udsendt medio september 2023.

Endelig ansøgning (projektbeskrivelse for skovrejsning)

Når du skal udfylde den endelig ansøgning skal du bruge dette Excel-dokument, som du downloader og gemmer på egen PC, indtil du er helt færdig med udfyldelsen – herefter indsendes den til klimaprojekter@klimaskovfonden.dk 

Når du har åbnet dokumentet, skal du trykke på knappen øverst på siden ’Aktiver redigering’ for at dokumentet fungerer.

Dokumenter, der skal sendes ind sammen med ansøgningen, uploades også fra Excel-løsningen.

Momsforhold og landbrugsstøtte

Information om grundbetaling 2023 (landbrugsstøtte)

Hvis du søger om grundbetaling (landbrugsstøtte) fra Landbrugsstyrelsen til arealer, hvor du har fået tilsagn om støtte fra Klimaskovfonden, skal du i fællesskemaet bruge afgrødekode 566 for skovrejsning og 567 for lavbundsprojekter. Du skal også vedlægge dokumentation for tilsagn fra os, dvs. enten det foreløbige tilsagnsbrev eller det endelige tilsagnsbrev. I vejledningen til grundbetalingen kan du læse om det i afsnit 6.14.3.

Information om momsforhold

Hvis du har modtaget et tilsagn fra os til et skovrejsnings-/lavbundsprojekt, er der i tilsagnsbrevet angivet et støttebeløb eksklusiv moms. Dette betyder, at Klimaskovfonden vil udbetale dette beløb tillagt 25 % i moms. Det vil for støttemodtageren (tilsagnshaver) være en salgsmoms, idet Klimaskovfonden køber CO2-enheder hos tilsagnshaver til videresalg. Momsbeløbet skal derfor afregnes med SKAT af støttemodtager. Eftersom alle støttebeløb er over 50.000 kr., er det et krav, at man som tilsagnshaver bliver momsregistreret, hvis man ikke i forvejen er det. Dette giver bl.a. mulighed for støttemodtager til at afløfte købsmoms på fakturaer f.eks. ifm. projektets realisering. Der kan også opnås momsfradrag på relevante indkøb, der foretages før momsregistreringen er på plads.

Vi skal derfor opfordre til, hvis man ikke i forvejen er momsregistreret at gøre dette i den nærmeste fremtid.

Læs mere om momsregistrering hos SKAT (klik her) og i Virksomhedsguiden (klik her) 

Vejledning ansøgningsrunde 3

I vejledningen finder du både information og kriterier for projekter og en guide til selve ansøgningssystemet.

Download vejledningen

Ansøgningsrunde 3 - forår 2023

Bøgeskov med anemoner i skovbunden tidligt forår