Gå til hovedindhold

Ansøgningsrunde 4 - efterår 2023

Efterårsskov

OBS - ansøgningsfrist forlænget: Her finder du ansøgningsskema til ansøgningsrunde 4 samt vejledning til processen. Ansøgningsrunden havde frist den 24. november 2023. Ansøgere får svar senest tre måneder efter ansøgningsfrist.

Du kan søge støtte til skovrejsningsprojekter i følgende tre spor:

  1. Private arealer med drikkevandsbeskyttelse: støtte til skovrejsning, hvor driftsformålet udover klima er beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer. Støtte fra Klimaskovfonden kan kombineres med støtte fra nogle vandselskaber. Krav til projektarealet er min. 5 ha.

     
  2. Arealer ejet af folkekirken: støtte til projekter med skovrejsning på jorder der ejes af kirker. Krav til projektarealet er min. 2 hektar .

     
  3. Arealer ejet af kommuner: Støtte til projekter med skovrejsning, på kommunale jorder. Krav til projektarealet er min. 2 hektar.

Der er afsat 16 millioner i alt og projekter med bedste omkostningseffektivitet får støtte.

Projekters forløb 

I Klimaskovfonden kan du hurtigt få at vide, om dit projekt får tilsagn. Ansøgningen foregår i to omgange, hvor du først udfylder en forprojekt-ansøgning inden for ansøgningsfristen og får foreløbigt tilsagn inden du skal udfylde den endelige ansøgning og planlægge dit projekt i detaljer. 

Det er kun den første fase der foregår i en ansøgningsrunde. I skovrejsningsprojekter er der mulighed for at slå de to faser sammen og søge om både foreløbig og endelig ansøgning på én gang, hvis du er klar til dette – det sker i ansøgningsrunderne. Projektet skal være realiseret inden 2 år fra foreløbigt tilsagn. 

model over projektforløb

Projektforløb for skovrejsningsprojekter

Ansøgningsskema

Her finder du ansøgningsskemaet, der skal bruges i efteråret 2023. Du logger på med MITID/NemID og bliver oprettet som bruger. Du kan gemme ansøgningsskemaet undervejs i op til 7 dage. Du kan ikke arbejde på flere ansøgninger samtidig med MitID/NemID.
Frist for ansøgning var den 24. november 2023.

Ansøgningsskema efterår 2023

mørkt billede af efterårsgren

Vejledning til at søge støtte

Vejledningen til Ansøgningsrunde 4 Efterår 2023 er i to dele. Den første del indeholder kriterier og baggrundsviden og anden del retter sig mod selve udfyldelsen af ansøgningsskemaet.

Projektbeskrivelse til skovrejsningsprojekter

Hvis du vil lave den endelige ansøgning med det samme (kun ved skovrejsning), skal du udover den elektroniske ansøgning også udfylde den endelige ansøgning. Det gør du ved at downloade og udfylde den i Excel-format. Når du er færdig, skal du sende den til klimaprojekter@klimaskovfonden.dk

Den endelige ansøgning danner grundlag for en projektbeskrivelse, som Klimaskovfonden udarbejder for dig, og sender til din godkendelse.