Gå til hovedindhold

Lundby ved Vordingborg

Tilsagn til skovrejsningsprojekt ved Lundby i Vordingborg Kommune.

Projekt ID: 2022-22 

Areal: 3,2 hektar 

Samarbejdspartner: Vordingborg Kommune 

Projekt tilsagn: April 2022

Projektindhold: Ved Gønge Skolen i Lundby, hvor der umiddelbart mod syd for projektarealet allerede er et nyere skovrejsningsområde, der er 15-20 år gammelt. Skovprojekt kan derfor udbygge de nære rekreative muligheder i Lundby til gavn for skolen og lokalområdet. Hele arealet ligger desuden i område med ”særlige drikkevandsinteresser” og i vandindvindingsopland. Derudover ligger en stor del af arealet i BNBO, hvor grundvandsbeskyttelsen er særlig vigtig for at sikre drikkevand fremover. 

Forventet CO2-reduktion: 1173 tons CO2 over maks 100 år
 

Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

Vil du være med i klimaindsatsen?

Alle Klimaskovfondens projekter finansieres gennem frivillige bidrag til klimaindsatsen. Du kan også bidrage og på den måde være med til at sikre, at vi kan plante ny skov i Danmark. Det er en konkret klimahandling, der optager CO2 mange år ud i fremtiden. For 25 kroner kan vi plante et træ for dig.

Vil din virksomhed være med i et klimaprojekt?

Din virksomhed kan være med i klimaindsatsen ved at bidrage til klimaprojekter i jeres nærområde. Alle vores projekter er valideret af tredjepart og baseret på en troværdig standard. I får opgørelse af CO2-effekt og reelle resultater til jeres ESG-rapport og er med til at skabe mere natur til glæde for klimaet og de kommende generationer.

gæslinger