Gå til hovedindhold
guldborgsund saxenhøj

Saxenhøj i Guldborgsund

Skovrejsningsprojekt i Guldborgsund Kommune. Der er særlige hensyn til biodiversitet og klimatilpasning, rekreative muligheder og en social faktor i form af beskæftigelsestilbud til udsatte borgere.

Projektnummer: 2022-4

Areal: 15,5 ha

Samarbejdspartner: Guldborgsund Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttelse af biodiversitet, klimatilpasning, rekreative muligheder samt oprettelsen af et meningsfuldt beskæftigelsestilbud til udsatte borgere.

Projektindhold: Arealet har hidtil været økologisk dyrket landbrugsjord med områder af beskyttet §3-natur, herunder søer, der bevares i det nye projekt. Nu rejses der 15,5 ha ny skov med hjemmehørende træarter drevet efter naturnære principper, og der etableres samtidig ca. 5 ha lysåben græsningsskov og 5 ha lysåbent naturareal ved Den økologiske Besøgsgård Saxenhøj, der er en del af Guldborgsund Handicaps beskæftigelsestilbud.

Forventet CO2-reduktion: 4.490 tons CO2e over 66-70 år

Finansiering: Arealet er bl.a. finansieret med et bidrag fra Emcon A/S, der reducerer 155 tons CO2.

Se projektet i klimaregistret

Projektets forløb

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

Vil du være med i klimaindsatsen?

Alle Klimaskovfondens projekter finansieres gennem frivillige bidrag til klimaindsatsen. Du kan også bidrage og på den måde være med til at sikre, at vi kan plante ny skov i Danmark. Det er en konkret klimahandling, der optager CO2 mange år ud i fremtiden.

Vil din virksomhed gøre noget for klimaet?

Din virksomhed kan være med i klimaindsatsen ved at bidrage til klimaprojekter i jeres nærområde. Alle vores projekter er valideret af tredjepart og baseret på en troværdig standard. I får opgørelse af CO2-effekt og reelle resultater til jeres ESG-rapport og er med til at skabe mere natur til glæde for klimaet og de kommende generationer.

bøgegren