Gå til hovedindhold
foto af skovbryn og mørk himmel

Nyborg

Skovrejsningsprojekt i Nyborg Kommune, der har fokus påå CO2-binding og beskyttelse af drikkevand.

Drikkevandsbeskyttelse
Skovkort med angivelse af forskellige typer beplantning.

Projekt nummer: 2022-176

Areal: 7,5 hektar 

Samarbejdspartner: Privat lodsejer

Projekt tilsagn: Marts 2023

Projektindhold: Skoven har udover CO2-effekt særlig fokus på at beskytte drikkevandsresurser. Det ligger i vandindvindingsoplande og i indsatsområde for kvælstof i vandområdeplaner. På arealet er der udpeget to boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er). Skovene bliver forbundet med eksisterende skov og mose, og det vil især hjælpe flora og fauna til at finde vej ind i den nye skov.

Forventet CO2-reduktion: 2515 tons CO2 over 76-80 år
 

Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt