Gå til hovedindhold
foto af forårsgrøn skov

Hem Skov ved Skive

Skovrejsningsprojekt i Skive Kommune, der skal skabe en frodig bynær skov med gode rekreative muligheder for borgerne i Hem.

Drikkevandsbeskyttelse
Skovkort over Hem Skov

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2022-29

Areal: 2,6 hektar

Samarbejdspartner: Skive Kommune 

Projekt tilsagn: April 2022 

Projektindhold: Skoven ligger tæt på Hem by og vil skabe et frodigt, nyt og spændende udeopholdsrum for byens borgere. 

Skoven består af blomstrende skovbryn og kernebevoksninger med stilkeg med avnbøg, ask, og hassel, samt skovfyr som ammetræ. I en fugtig lavning er der plantet ask, samt rødel og seljepil i en separat holm, som skaber en askesump, som er en sjælden naturtype i Danmark. Samtidig bliver der åbnet for en rørlagt å.  Der er plantet sejlepil, fordi pilen er et vigtigt træ for insekter med sin tidlige blomstring. Derudover bliver pilen også relativt hurtigt gammel og vil bidrag til biodiversiteten i den urørte skov. Den urørte skov er knapt 15% af arealet. 

Skovrejsningen vil desuden danne en fin klimaskærm vest for byen, og være med til at bryde vinden, hvilket især vil være til gavn for byen i forbindelse med fremtidige storme. Endelig vil skovrejsningen være med til at skabe en ny forbindelseslinje for gående på tur rundt om Hem by, der får adgang via stisystem i skoven. 

Forventet CO2-reduktion: 784 tons CO2 over 70 år

Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

Du kan bidrage til at virkeliggøre et klimaprojekt

Alle Klimaskovfondens projekter finansieres gennem frivillige bidrag til klimaindsatsen. Du kan også bidrage og på den måde være med til at sikre, at vi kan plante ny skov i Danmark. Det er en konkret klimahandling, der optager CO2 mange år ud i fremtiden. For 25 kroner kan vi plante et træ for dig.

Vil din virksomhed være med i et klimaprojekt?

Din virksomhed kan være med i klimaindsatsen ved at bidrage til klimaprojekter i jeres nærområde. Alle vores projekter er valideret af tredjepart og baseret på en troværdig standard. I får opgørelse af CO2-effekt og reelle resultater til jeres ESG-rapport og er med til at skabe mere natur til glæde for klimaet og de kommende generationer.


bøgegren