Gå til hovedindhold
billede af skov set oppefra

Kastrup Skov i Vordingborg

I udkanten af landsbyen Kastrup Neder Vindinge ligger en ny skov.

skovkort kastrup vordingborg

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2023-279

Areal: 3,6 hektar

Samarbejdspartner: Vordingborg Kommune

Projekt tilsagn: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: Ved landsbyen Kastrup-Neder Vindinge skal rejses en skov på 3,2 hektar, som skal skabe så stor variation i naturen, som muligt, med primært hjemmehørende arter. De overordnede mål er at skabe rekreative oplevelser for borgerne i området, samt beskytte grundvand og medvirke til at øge CO2-optaget. Skoven skal udvikle sig så naturnært som muligt, men for at sikre at de plantede arter ”kommer i gennem” og bliver til skov, skal der de første 3 år foretages mekanisk renholdelse af skovbryn og øvrig skovbevoksning, for at sikre at de plantede træer kommer godt i gang. 

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 1.832 tons CO2e over maks 100 år

Finansiering: Skoven er finansieret af bidrag til den danske klimaindsats fra DSB. Arealet ligger tæt ved jernbanen mellem Næstved og Vordingborg. 

Se projektet i klimaregistret

Du kan bidrage til klimaprojekter

Alle Klimaskovfondens projekter finansieres gennem frivillige bidrag til klimaindsatsen. Du kan også bidrage og på den måde være med til at sikre, at vi kan plante ny skov i Danmark. Det er en konkret klimahandling, der optager CO2 mange år ud i fremtiden.

Vil din virksomhed være med i et klimaprojekt?

Din virksomhed kan være med i klimaindsatsen ved at bidrage til klimaprojekter i jeres nærområde. Alle vores projekter er valideret af tredjepart og baseret på en troværdig standard. I får opgørelse af CO2-effekt og reelle resultater til jeres ESG-rapport og er med til at skabe mere natur til glæde for klimaet og de kommende generationer.

bøgegren