Gå til hovedindhold
billede af skov set oppefra

Kastrup Skov i Vordingborg

I udkanten af landsbyen Kastrup Neder Vindinge ligger en ny skov.

kort over plantet skov

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2023-279

Areal: 3,2

Samarbejdspartner: Vordingborg Kommune

Projekt tilsagn: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: Ved landsbyen Kastrup-Neder Vindinge er et areal på 3 ha, der tidligere har været reserveret til udvikling af byen, som ikke er aktuel. Skov skal skabe så stor variation i naturen, som muligt, med primært hjemmehørende arter. De overordnede mål er at skabe rekreative oplevelser for borgerne i området, samt beskytte grundvand og medvirke til at øge CO2-optaget. Skoven skal udvikle sig så naturnært som muligt, men for at sikre at de plantede arter ”kommer i gennem” og bliver til skov, skal der de første 3 år foretages mekanisk renholdelse af skovbryn og øvrig skovbevoksning, for at sikre at de plantede træer kommer godt i gang. 

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 600 tons CO2e over maks 100 år

 

Finansiering: Bidrag til den danske klimaindsats. DSB har givet bidrag til skov, der reducerer 600 tons CO2. Arealet ligger tæt ved jernbanen mellem Næstved og Vordingborg.