Gå til hovedindhold
Skovoversigt

Bølling Nyskov

Skovrejsningsprojekt i Vejle Kommune, der er plantet og skal drives med naturnær skovdrift og fokus på kvalitetstræ.

skovkort bølling

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2023-161

Areal: 9,9 hektar

Tilsagn til projekt: September 2023

Projektindhold: Skoven er opdelt i to afdelinger. Den ene skov placeret længst fra ejendommen er på tidligere landbrugsjord, den anden afdeling af skovrejsningen er plantet i forlængelse af eksisterende skov. Skoven er anlagt, så det er muligt at praktisere naturnær skovdrift på arealerne. Det er målet, at skoven med en sådan driftsform vil opnå god stabilitet og styrke til at modstå fremtidens klimaudfordringer med alt fra storme, store mængder regn og sygdomsangreb. Der er i træartssammensætningen indtænkt en bred vifte af arter for at sikre denne stabilitet samtidig med muligheden for at fremstille gode træprodukter i en ordentlig kvalitet. Biodiversitetsarealer: Den urørte del af skoven vil med en naturlig indvandring af selvsåede arter i de først år fremstå som et lysåbent område.

Forventet CO2-reduktion: 2464 tons CO2 over 61-65 år

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt