Gå til hovedindhold
foto af skovbryn og marker

Fuglemoseskoven i Kjellerup

Næsten 16 hektar stor skov ved Kjellerup i Silkeborg Kommune i nyt byudviklingsområde.

Skovkort Fuglemoseskoven

Foto øverst er modelfoto

Projektnummer: 2023-322

Areal: 15,7 hektar

Tilsagn til projekt: Februar 2024

Projektindhold: Skov med CO2-binding og beskyttelse af drikkevand samt nye rekreative muligheder for en ny bydel. Skoven er en del af et kommende byudviklingsområde under navnet "Kjellerup Sydvest". Derudover grænser skovrejsningen op til Krabbes Grønne Ring, som er et meget rekreativt værdifuldt grønt bælte rundt om Kjellerup by. Skoven er designet og udviklet, så der på sigt kan praktiseres naturnær skovdrift, hvilket på lang sigt kan sikre opretholdelse af et vedvarende skovdække. En del af skoven er produktionsskov hvor der drives bæredygtig hugst. Bevoksningerne skal forvaltes med henblik produktion af kvalitetstræ.

Forventet CO2-reduktion: 4972 tons CO2 over 76-80 år (inkl. buffer).

 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret

Hvor langt er projektet?

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt