Gå til hovedindhold
foto af skovbryn og marker

Ny skov på Sejerø

8,9 hektar stor skov på Sejerø, der skal understøtte øens rige fugle- og dyreliv.

Foto øverst er modelfoto

Projektnummer: 2023-338

Areal: 8,9 hektar

Tilsagn til projekt: Februar 2024

Projektindhold: Skoven plantes på tidligere landbrugsjord, der har været i familiens eje i fire generationer. Skoven plantes for at optage CO2 og ikke mindst for at understøtte naturen på Sejerø, og skabe levesteder for øens rige fugle- og dyreliv. Skoven består primært af egetræer men der også en stor andel af ahorn, lærk og birk blandt de 17 forskellige træarter, der plantes i skoven. 

Forventet CO2-reduktion: 2770 tons CO2 over 61-65 år

 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret

Hvor langt er projektet?

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt