Gå til hovedindhold

Ny skov plantes på sejerø

30.05.2024
Sejerø

Sejerø får i disse dage en ny skov, når Jens Hougaard planter skov på den jord, der har tilhørt familien i fire generationer. Med skoven ønsker han at være med til at nedbringe CO2-udledning og skabe nye levesteder for dyr og planter på øen.

I disse dage trækker landmand Jens Hougaard fra Kongstrup på Sejerø i gummistøvlerne for at følge nøje med i den skov, han er i gang med at plante på sin jord. Jorden har tidligere været kornmark, men for fremtiden bliver det egetræer, lærketræer og ahorn, der skal vokse på stedet og skabe en klimarobust blandingsskov.

Og familien glæder sig til at følge den nye skov. Siden Jens Hougaards oldefar, der var hjul- og karetmager på den lille ø i bugten, købte 6 hektar jord, har arealet hørt til familiens ejendom i fire generationer. Jens har siden udvidet gårdens areal og derfor bliver den nye skov på hele 8,9 hektar, som Jens rejser med støtte fra Klimaskovfonden. Der plantes 17 forskellige arter lige fra skovfyr til fuglekirsebær for at skabe en varieret natur.

”Vi har på øen et rigt dyre og fugleliv, men som desværre er ved at bukke under for grågæs, der herovre er blevet en invasiv art. Det er mit ønske med mit lille areal med skov at skabe en biotop for dyrelivet samt et fristed for biodiversitet og insekter, og jeg håber flere på øen vil følge mit eksempel,” siger Jens Hougaard.

Skoven skal nedbringe CO2-udledning

Skoven vil over de næste 65 år optage mindst 2770 tons CO2 ifølge Klimaskovfondens beregning, og det er også en del af motivationen for Jens Hougaard:

”Jeg håber også, at det areal jeg stiller til rådighed for Klimaskovfonden, vil være med til at nedbringe den påståede CO2-udledning fra landbruget” siger Jens Hougaard og påpeger, at støtten fra Klimaskovfonden også gjort det muligt at realisere et projekt, der ellers ikke kunne blive til noget:

”Det er umuligt at låne til et sådant projekt, når man bor på en lille ø. Arealets størrelse er valgt ud fra Kystbeskyttelseslinjen, da det areal, der beplantes er uden for linjen, og der skal derfor ikke søges dispensation, hvor der er lang sagsbehandlingstid med et formodet afslag” forklarer Jens Hougaard om de mere administrative beslutninger i forbindelse med at rejse skov.

Når hans søn på sigt overtager ejendommen, vil der derfor være en skov med rig natur på slægtens jorder på øen i Sejerøbugten. 

sejerø 2

Skoven kommer til at bestå af egetræer, men der også en stor andel af ahorn, lærk og birk blandt de 17 forskellige træarter, der plantes i skoven.

sejerø 3

Om projektet

Der blev givet tilsagn til projektet i februar 2024 og fire måneder senere er det plantet. 

Forventet CO2-reduktion: 2770 tons CO2 over 61-65 år