Gå til hovedindhold
forårsskov anemoner

Klimaskov i Snøde

Tilsagn til skovrejsningsprojekt på Langeland.
Mere information om projektet kommer.

Drikkevandsbeskyttelse
Skovkort snøde

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2023-137

Areal: 8,5 hektar

Samarbejdsprtner: Privat lodsejer

Tilsagn til projekt: September 2023

Projektindhold: Arealet ligger ud til kysten og skoven er plantet i et kuperet terræn og indgår harmonisk i landskabet. Skoven ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser i kombination med at området også ligger i indsatsområde for kvælstof. Der er plads og afstand til eksisterende naturelementer og der er plantet en stor andel af eg og lærketræer. 

Forventet CO2-reduktion: 3212 tons CO2 over 76-80 år

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt