Gå til hovedindhold
billede af området, hvor der er plantet træer

Bokmose Nyskov på Als

Bokmose Nyskov i Sønderborg Kommune har særlig fokus på at beskytte drikkevand ved at skabe mere natur og øge biodiversiteten i området.

Drikkevandsbeskyttelse

Projektnummer: 2022-168

Areal: 6 hektar

Samarbejdspartner: privat 

Projektstart: Marts 2023

Projektindhold: Projektet beskytter drikkevand og omfatter både produktionsskov og biodiversitetstiltag. På arealerne udlagt til urørt skov vil der ske en assisteret tilgroning med tilplantning af ask og rødel. Formålet med arealerne er at bidrage til udvikling af natur og biodiversitet. Arealet ligger tæt ved beskyttede naturtyper og skovrejsningen vil hjælpe med levesteder og fødemuligheder for mange forskellige arter.  

Forventet CO2-reduktion: 2234 tons co2 over 81-85 år


 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret
kort over træarter der plantes i skoven

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt