Gå til hovedindhold
foto af forårsgrøn skov

Sæby Klimaskov ved Kalundborg

Tilsagn til skovrejsningsprojekt ved Sæby i Kalundborg Kommune. Mere information om projektet følger.

Skovkort sæby

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2022-9

Areal: 10,8 hektar

Samarbejdspartner: Kalundborg Kommune 

Projekt tilsagn: April 2022

Projektindhold: Målet er en klimatilpasset, robust og naturnær skov, der kan opnå høj CO2-binding (klimaeffekt). Med sine forskellige skovtyper, en nyetableret sø og rekreative anlæg, vil den bynære skov være et aktiv for Sæby, som et rekreativt område for landsbyens borgere, skole og daginstitution. Sidst men ikke mindst vil skoven bidrage til øget biodiversitet, som et godt levested for dyr og planter. 

Projektarealet ligger i tilknytning til landsbyen Sæby, der ligger naturskønt i den sydøstlige del af kommunen tæt på Tissø, Naturpark Åmosen og naturbeskyttelsesområder (Natura 2000). Kalundborg Kommune ejer arealet, der indtil 2018 var bortforpagtet til landmand og dyrket. Mod nord grænser projektarealet op til en kommunal boldbane og til boligområder med villaveje. 

Forventet CO2-reduktion: 4.180 tons CO2 over maksimalt 100 år
 

Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

Du kan bidrage til klimaprojekter

Alle Klimaskovfondens projekter finansieres gennem frivillige bidrag til klimaindsatsen. Du kan også bidrage og på den måde være med til at sikre, at vi kan plante ny skov i Danmark. Det er en konkret klimahandling, der optager CO2 mange år ud i fremtiden.

Vil din virksomhed være med i et klimaprojekt?

Din virksomhed kan være med i klimaindsatsen ved at bidrage til klimaprojekter i jeres nærområde. Alle vores projekter er valideret af tredjepart og baseret på en troværdig standard. I får opgørelse af CO2-effekt og reelle resultater til jeres ESG-rapport og er med til at skabe mere natur til glæde for klimaet og de kommende generationer.

bøgegren