Gå til hovedindhold
foto af forårsgrøn skov

Øster Jølby på Mors

Skovrejsning ved byen Øster Jølby i Morsø Kommune. Mere information om projektet kommer.

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2022-26

Areal: 6,5 ha

Samarbejdspartner: Morsø Kommune

Projekt tilsagn: Maj 2022

Mål: CO2-binding. Desuden klimatilpasning i kommunen og etableringen af rekreative muligheder.

Projektindhold: Arealet er tidligere landbrugsjord, der har ligget ubrugt hen i en periode. Nu rejses der skov med især hjemmehørende løvtræarter, som vil blive drevet efter naturnære principper. Kommunen og forsyningen vil i forbindelse med skovrejsningsprojektet etablere regnvandsbassiner på i alt omkring 9 ha.

Forventet CO2-reduktion over 100 år: 2.760 tons CO2e inkl. buffer.

Se projektet i klimaregistret