Gå til hovedindhold
Foto af ny skov på mark ved Ebberup vandværk

Ebberup Vandværk

Bynær skov ved Ebberup Vandværk i Assens Kommune. Skoven plantes rundt om vandboring, og beskytter dermed drikkevandet. Derudover vil skoven være offentlig tilgængelig og have stier og faciliteter, der kan bruges af landbyens borgere og skoleelever.

Drikkevandsbeskyttelse
skovkort ebberup

Projekt nummer: 2022-175

Areal: 5,1 hektar

Samarbejdspartner: Ebberup Vandværk 

Projektstart: Marts 2023

Projektindhold: Projektet er blevet til på initiativ fra vandværket. Der er købt et ekstra areal, der støder op til området, hvor drikkavndet skal beskyttes. Skoven ligger lige i udkanten af landsbyen og vil få stor rekreativ værdi ligesom området skal bruges af den lokale skole. Der er en række biodiversitetstiltag i udkanten af skoven og Grøn Pulje under Assens Kommune (kompensation til lokalområder for opsætning af solceller) har finansieret friluftsfaciliteter til den nye skov. 

Forventet CO2-reduktion: 1717 tons CO2 over 75 år

Læs historie om projektet 
 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret

Hvad sker der i projektet?

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt