Gå til hovedindhold

Ny skov i Ebberup er en gevinst for den fynske landsby

31.05.2023
skolebørn planter træer på mark

Ny skov i Ebberup ved Assens skal både beskytte landsbyens drikkevand og være klasselokale for den lokale skoles elever - og naturligvis optage drivhusgasser og gavne klimaet. Ebberup Vandværk har med støtte fra Klimaskovfonden plantet skov med mange gevinster for et engageret lokalsamfund.

"I Ebberup Vandværk ville vi gerne lave et godt og bæredygtigt projekt, som lokalområdet kunne få gavn af. Derfor søgte vi støtte til at rejse skov som skal beskytte vores drikkevand og samtidig være noget, alle i byen kunne bruge." Sådan fortæller Hans Jørgen Hvid Larsen, der er formand for Ebberup Vandværks bestyrelse.

Siden et område ved vandværket for tre år siden blev udpeget til såkaldt "boringsnært beskyttelsesområde," hvor der er særligt fokus på at beskytte drikkevand, har han sammen med andre lokale ildsjæle arbejdet på projektet. Det er derfor også et større område, end kun BNBO-arealet, der i dag er blevet tilplantet med små nye egetræer. Over tid vil den nye skov optage 2000 tons CO2. 

"I vores tilfælde var det oplagt at købe et større stykke jord, så vi kunne rejse skov af en vis størrelse, der kan bruges af nærområdets borgere, den lokale skole og gavne biodiversiteten, rekreation og meget mere. Vandforbrugerne skal betale mere i en årrække, og der har været mange ting, der skulle falde på plads. Men nu er det lykkedes, og træerne er blevet sat i jorden" fortæller en glad vandværksformand. Der anlægges stier og opsættes borde og bænke og borgerne får adgang på linje med reglerne i offentligt ejede skove.

Skovprojekt har involveret lokalsamfundet

I går manglede der dog stadig at blive plantet 400 træer og derfor var 2. og 3. klasserne på den lokale skole inviteret til at plante træer på den tidligere mark. Den lokale borgerforening havde sørget for indkøb af spader til eleverne og Skovdyrkerne stod for grundig instruktion i plantning af fuglekirsebærtræer ud mod det område, som skolen kommer til at bruge. Her skal der være insekthoteller, bivenlig beplatning, frugttræer, fugle- og flagermuskasser og et madpakkehus, der finansieres af Grøn Pulje. 

"Klimaet har det ikke for godt, så det er godt vi planter træer. Det hjælper klimaet. Nu glæder vi os bare til de bliver store, så vi kan komme herned og lege," fortalte Emil og Arendt fra 3. klasse, mens de gravede ihærdigt. Vandværkets formand kunne fortælle eleverne, at træerne vil være vokset dem over hovedet, når de går ud af skolen i 9. klasse.

 

skoleklasser planter træer
voxpop med citater fra involverede i projektet

Klimaskoven ved Ebberup, der også skal beskytte drikkevand og give borgerne et nyt rekreativt område, har involveret byens borgere og lokale ildsjæle.