Gå til hovedindhold
foto af nyanlagt skovområde

Vestergaardskov ved Kolding

Ny skov rejst ved Lunderskov i Kolding Kommune. Der er anlagt en sø på arealet for at skabe levesteder for dyr og planter.

Drikkevandsbeskyttelse
skovkort over ny skov kolding

Projekt nummer: 2022-188 

Areal: 5,1 hektar

Samarbejdspartner: privat lodsejer  

Projektstart: Marts 2023

Projektindhold: Et skønt kuperet areal, der tidligere har været brugt til konventionel landsbrugsdrift. De nye skovejere har købt jorden for at skabe mere natur til jagt, ridning og glæde i hverdagen. Skoven ligger på et areal nær drikkevandsinteresser og er derved med til at beskytte drikkevand. Der er stor variation i træarter og bevoksningstyper i skoven og der er etableret en ny sø samt en del åbne og urørte arealer. Der er lavet en række tiltag, der skal gavne udvikling af biodiversitet blandt andet er der sået godkendte frøblandinger for at understøtte udviklingen af forskellige planter og blomster i den nye skov.  

Forventet CO2-reduktion: 1546 tons CO2 over 75 år

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret