Gå til hovedindhold
luftfoto af skov

Landsbyskoven i Ishøj

Skovområde, der binder ny skov sammen til et stort rekreativt område i nærheden af Ishøj Landsby.

Friluftsliv

Projekt nummer: 2022-14

Areal: 5 hektar

Samarbejdspartner: Ishøj Kommune

Projektstart: April 2022

Mål: CO2-binding. Desuden understøttes beskyttelse af drikkevandsområder og forbedring af rekreative muligheder ved bynær skovrejsning.

Projektindhold: Landsbyskovens i alt 42 hektar er anlagt i løbet af 2010'erne for at forbedre de rekreative muligheder for borgerne. Det nye areal grænser op til den allerede etablerede Landsbyskov og henligger i dag som kommunal agerjord i omdrift. Det bliver en værdifuld udvidelse, som vil binde de eksisterende områder i Landsbyskoven sammen, og dermed sikre spredningskorridorer og øge den rekreative værdi. Idéen er en ege-hasselskov med holme af lærk, vandgran, ægte kastanje og valnød, samt et skovbryn bestående af mange hjemmehørende arter af træer og buske. Hele arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og Ishøj Forsyning har netop indviet vandværk, der henter drikkevand fra boringer placeret i Landsbyskoven.  

Forventet CO2-reduktion: 1366 tons CO2e over 70 år

Bidragydere: Skoven er finansieret af bidrag til den danske klimaindsats fra Novo Nordisk Pharmatech A/S og DSB.

Læs mere om projektet
kort over området

Projektfaser

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

CO2-enheder udsolgt