Gå til hovedindhold
billede af skov set oppefra

Ny skov ved Roskilde

Skovrejsningsprojekt i udkanten af Roskilde. Mere information om projektet kommer.

Drikkevandsbeskyttelse
Skovkort

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2023-166

Areal: 5,4 hektar

Samarbejdspartner: privat lodsejer

Tilsagn til projekt: September 2023

Projektindhold: Skoven skal både binde CO2 og tage hensyn til biodiversitet, natur og jagt. Skoven rejses på et område hvor drikkevand skal beskyttes. Der plantes 21.550 træer fordelt på 18 forskellige træarter, herunder en stor andel af egetræer, skovfyr og lærk men også en del birk og fuglekirsebær.  

Forventet CO2-reduktion: 1736 tons CO2 over 61-65 år
 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret

Projektets fase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

Du kan bidrage til klimaprojekter

Alle Klimaskovfondens projekter finansieres gennem frivillige bidrag til klimaindsatsen. Du kan også bidrage og på den måde være med til at sikre, at vi kan plante ny skov i Danmark. Det er en konkret klimahandling, der optager CO2 mange år ud i fremtiden. For 25 kroner kan vi plante et træ for dig.

Vil din virksomhed være med i et klimaprojekt?

Din virksomhed kan være med i klimaindsatsen ved at bidrage til klimaprojekter i jeres nærområde. Alle vores projekter er valideret af tredjepart og baseret på en troværdig standard. I får opgørelse af CO2-effekt og reelle resultater til jeres ESG-rapport og er med til at skabe mere natur til glæde for klimaet og de kommende generationer.

bøgegren