Gå til hovedindhold
foto af bakket landskab med skov i baggrunden

Lundbygaard Skov

Aalborg Kommune har plantet skov i et kuperet landskab ved Lundby Krat syd for Aalborg. Skoven skal være et nyt rekreativt område med stier og MTB-spor.

Friluftsliv
kort over den skov der plantes

Projekt id nr.: 2022-177

Areal: 10,3

Samarbejdspartner: Aalborg Kommune 

Projekttilsagn: Marts 2023

Projektindhold: Der plantes op til 20 forskellige træarter blandt andet eg, bøg, douglasgran, ask og fuglekirsebær. Derudover er der et areal, der udlægges til urørt skov med naturlig tilgroning. Formålet med den nye skov er at understøtte udviklingen  af natur og biodiversitet. Skoven ligger i bakket terræn tæt ved Lundby Krat som er et yderst værdifuldt skov- og naturareal i området og der arbejdes på at etablere vandrestier og MTB-spor i området. 

Forventet CO2-reduktion: 3734 tons CO2 over 70 år

Finansiering: En del af skoven er finansieret af EMDFonden og EMD International A/S.  

Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

CO2-enheder udsolgt