Gå til hovedindhold
foto af børn der planter træer

Klimaskov ved Novrup

Ny skov anlagt øst for Esbjerg.

Friluftsliv

Projekt nummer: 2022-21

Areal: 25 hektar 

Samarbejdspartner: Esbjerg Kommune 

Tilsagn til projekt: April 2022 

Projektindhold: Mod syd støder arealet op til eksisterende fredskovsareal langs jernbanen. Ud over klimaeffekt har projektet til formål at beskytte grundvandsressourcen, da det ligger i et drikkevandsområde. Med arealernes bynære beliggenhed vil skovrejsningen samtidig tilføre stor rekreativ værdi til lokalsamfundet. Endelig vil der med projektet bibringes et løft på biodiversiteten dels gennem ophør af almindelig landbrugsdrift og dels gennem træartsvalget for skoven. Der plantes mange bøgetræer og lindetræer, men også ahorn og eg samt valnød, ægte kastanje og douglasgran.

Forventet CO2-reduktion: 6920 tons CO2 over 65 år

 

Se projektet i klimaregistret
kort over skoven

Du kan bidrage til klimaprojekter

Alle Klimaskovfondens projekter finansieres gennem frivillige bidrag til klimaindsatsen. Du kan også bidrage og på den måde være med til at sikre, at vi kan plante ny skov i Danmark. Det er en konkret klimahandling, der optager CO2 mange år ud i fremtiden. For 25 kroner kan vi plante et træ for dig.

Vil din virksomhed være med i et klimaprojekt?

Din virksomhed kan være med i klimaindsatsen ved at bidrage til klimaprojekter i jeres nærområde. Alle vores projekter er valideret af tredjepart og baseret på en troværdig standard. I får opgørelse af CO2-effekt og reelle resultater til jeres ESG-rapport og er med til at skabe mere natur til glæde for klimaet og de kommende generationer.

bøgegren