Gå til hovedindhold
foto af børn der planter træer

Klimaskov ved Novrup

Ny skov anlagt øst for Esbjerg.

Friluftsliv

Projekt nummer: 2022-21

Areal: 25 hektar 

Samarbejdspartner: Esbjerg Kommune 

Projektstart: April 2022 

Projektindhold: Mod syd støder arealet op til eksisterende fredskovsareal langs jernbanen. Ud over klimaeffekt har projektet til formål at beskytte grundvandsressourcen, da det ligger i et drikkevandsområde. Med arealernes bynære beliggenhed vil skovrejsningen samtidig tilføre stor rekreativ værdi til lokalsamfundet. Endelig vil der med projektet bibringes et løft på biodiversiteten dels gennem ophør af almindelig landbrugsdrift og dels gennem træartsvalget for skoven. Der plantes mange bøgetræer og lindetræer, men også ahorn og eg samt valnød, ægte kastanje og douglasgran.

Forventet CO2-reduktion: 6920 tons CO2 over 65 år

 

Se projektet i klimaregistret
kort over skoven

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

CO2-enheder udsolgt