Gå til hovedindhold
billede af nyplantet skov

Skov ved Katgyden i Ejby

Skov ved Katgyden

Projekt nummer: 2022-30

Areal: 6,2 ha

Samarbejdspartner: Middelfart Kommune

Projekt tilsagn: Maj 2022

Mål: CO2-binding. Desuden udvidelse af det eksisterende skovareal samt understøttelse af biodiversiteten og rekreative muligheder.

Projektindhold: På arealet har der tidligere været konventionelt landbrug. Nu rejses der skov med især løvtræer som bl.a. eg, avnbøg og spidsløn, og skoven vil blive drevet efter naturnære principper. Den nye skov ligger mellem byområde og får stor rekreativ værdi. Skoven udvider den eksisterende Vestermoseskov, der blev rejst i 1997-99. Ud over klimaeffekt gennem CO2-binding har projektet til formål at beskytte grundvandsressourcer, da arealet er ligger i et særligt drikkevandsområde. Endelig vil der med projektet bibringes et løft på biodiversiteten dels gennem ophør af almindelig landbrugsdrift og dels gennem træartsvalget for skoven.

Forventet CO2-reduktion: 1851 tons over 70 år 

Finansiering: Skoven er finansieret af bidrag til den danske klimaindsats fra PostNord. 

Se projektet i klimaregistret
Klimaskov

Aktuel projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

CO2-enheder udsolgt