Gå til hovedindhold
billede af skov med sollys

Skovrejsning i Aabybro

Ny skov i Jammerbugt Kommune, der samtidig beskytter særlige drikkevandsinteresser.

Drikkevandsbeskyttelse
Skovkort gjølvej

Foto øverst er modelfoto

Projektnummer: 2023-179

Samarbejdspartner: privat lodsejer

Areal: 5,1 hektar

Tilsagn til projekt: September 2023

Projektets indhold: Skov der plantes i tilknytning til eksisterende fredskov og skaber derfor en større biologisk effekt ved et større sammenhængende areal. Der etableres to søer i forbindelse med projektet. Skoven ligger i et område, hvor der er særlig indsats for at reducere kvælstof i vandområdeplanerne og den kan således være med til at beskytte vandmiljøet. Artsvalget tilpasses lokationens forhold med hårdføre arter, så de er klimatilpassede ift. fremtidens klima. 

Forventet CO2-reduktion: 1564 tons CO2 over 56-60 år
 

Projektbeskrivelse
Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt