Gå til hovedindhold
billede af skov med sollys

Klimaskov i Klippinge Stevns

Tilsagn til skovrejsningsprojekt i Stevns Kommune. Mere information om projektet kommer.

Biodiversitet

Foto øverst er modelfoto

Projekt nummer: 2022-20

Areal: 11 hektar 

Samarbejdspartner: Stevns Kommune 

Projekt tilsagn: April 2022 

Projektindhold: Projektet har udover CO2-effekt fokus på naturnær skov med partier af urørt skov (assisteret naturlig tilgroning) og lysåbne arealer. Desuden anlægges simple stier eller skovveje, der skal binde området bedre sammen. 

Forventet CO2-reduktion: 4600 tons CO2 over maks 100 år
 

Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

CO2-enheder udsolgt