Gå til hovedindhold
foto af skov

Klimaskov i Klippinge Stevns

Tilsagn til skovrejsningsprojekt ved landsbyen Klippinge i Stevns Kommune, der skal styrke de rekreative muligheder for byens borgere.

Biodiversitet
Skovkort Klippinge Klimaskov

Projekt nummer: 2022-20

Areal: 11 hektar 

Samarbejdspartner: Stevns Kommune 

Projekt tilsagn: April 2022 

Projektindhold: Projektet har udover CO2-effekt fokus på naturnær skov med partier af urørt skov (assisteret naturlig tilgroning) og lysåbne arealer. Desuden anlægges simple stier eller skovveje, der skal binde området bedre sammen og være et attraktiv for landsbyens beboere. Skoven er plantet i forlængelse af en nyetableret bypark med lejrplads og sheltere.  

Forventet CO2-reduktion: 3600 tons CO2 over 71-75 år
 

Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt