Gå til hovedindhold
ben går på en skovsti

Damkærskov i Harndrup

Klimaskov i Harndrup på Fyn, der ligger i tilknytning til det socialpædagogiske opholdssted Damkjærgård, hvor skoven bliver en del af livet for de socialt udsatte børn og unge på stedet.

Friluftsliv

Foto øverst er modelfoto

Projektnummer: 2022-191

Areal: 5,2 hektar 

Samarbejdspartner: CESA Fyn Aps

Projekt tilsagn: Marts 2023

Projektindhold: CO2-reduktion. Arealet støder op til eksisterende beskyttet naturområde og der etableres to nye søer. Der kommer også en primitiv lejrplads med shelter og bålplads og den nye skov skal bruges som både læringsrum og til at skabe trivsel og udvikling for de børn og unge, der på grund af mistrivsel og sociale problemer er på opholdsstedet Damkjærgård, som skoven hører til.  

Forventet CO2-reduktion: 1418 tons CO2 over maksimalt 100 år
 

Se projektet i klimaregistret

Projektfase

Tilsagn til projekt

Projektet er realiseret

Projektet er godkendt

CO2-enheder udsolgt