Gå til hovedindhold

Klimaskov skal hjælpe udsatte børn

17.11.2023
Projekter
foto af heste på mark hvor der skal plantes skov

Klimaskovfonden støtter ny klimaskov, der ud over at have en klimaeffekt også skal blive både læringsrum og et fristed for de socialt udsatte børn. Naturen kan styrke deres trivsel og udvikling, lyder det fra opholdsstedet, der har søgt penge til at rejse skov.

Et af de projekter, der har fået støtte fra Klimaskovfonden er en klimaskov på 5,2 hektar i Harndrup på Fyn, hvor det socialpædagogiske opholdssted Damkjærgård holder til. Her modtages børn og unge i alderen 6 – 25 år, som har behov for omsorg og pædagogisk støtte.

Og selvom foreningen Center for Socialt Arbejde - CESA - og dens ejendomsselskab CESA Fyn Aps, der står bag Damkjærgård, har ambitioner på klima- og miljøområdet, så er der også et pædagogisk aspekt i deres ønske om at rejse skov. Ophold i skoven er nemlig med til at forbedre børnenes udvikling og trivsel:

”Det er erfaringen, at aktiviteter i naturen giver ro i nervesystemet, hvilket de børn, der bor på Damkjærgård, har stort behov for. Naturen giver mulighed for sansestimuli på alle sanseområder. Børnene på Damkjærgård er ofte understimulerede på de fysiske sanseområder, hvilket aktiviteter i naturen kan bidrage til at kompensere for” fortæller Palle Tofte, der er leder og administrator hos CESA Fyn Aps. 

Han fortæller, at pædagogerne ofte bruger naturen som et ekstra læringsrum.

”I naturen er der højt til loftet, mulighed for at gå på opdagelse, plads til fordybelse og nysgerrighed. Her bliver der fx bygget huler i skoven, slappet af i hængekøjerne på grunden, spillet bold og lavet bål. Et større skovområde, hvor der er adgang til små søer, vil forbedre disse muligheder væsentligt” siger Palle Tofte.

 

Sø graves på mark

Klima og miljø på dagsordenen hos DamkjærgårdUdover at rejse en skov har bestyrelsen for CESA Fyn ApS også fokus på miljø og klima på andre måder i driften af bygningerne. Der er etableret solcelleanlæg og varmeforsyning er omlagt fra gas og træpiller til jordvarme og luft til vand varmepumpe.

”Skovrejsningen falder således godt i tråd med selskabets øvrige aktiviteter og vi ser skovrejsning som vores lille bidrag til at afhjælpe klimaudfordringer ved at reducere CO2-udledningen” siger Palle Tofte, der fremhæver, at det er i vigtigt for dem, at skoven får status af fredskov.

Damkjærgård lægger også vægt på at have gode relationer til lokalsamfundet og vil derfor også skabe nye rekreative muligheder i lokalområdet.

”Uden tilskud til projektet vil det ikke være muligt at realisere det. Vi ser Klimaskovfonden som en god mulighed for at få støtte, så både klima, miljø og det socialpædagogiske aspekt kan tilgodeses. Samtidig ser vi Klimaskovfonden som en seriøst arbejdende fond, uden unødigt bureaukrati” slutter Palle Tofte.

Ny skov ved Damkjærgård

Skoven bliver 5,2 hektar og den vil over tid optage 1418 tons CO2.

CESA driver bostedet Damkjærgård mellem Middelfart og Odense, hvor der skal rejses skov på et areal, der er købt i 2018 og indtil nu har været forpagtet ud som landsbrugsområde. Damkjærgård tager imod børn og unge mellem 6 – 25 år, der mistrives, har kontakt-, adfærds,- eller udviklingsproblemer og som har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

CESA står for Center for Socialt Arbejde. Det er en innovativ forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for familier, børn, unge og voksne, der er udfordret i deres tilværelse. For at realisere målsætningen tilbyder CESA behandling, hjælp, støtte, omsorg og konsulentydelser samt ophold i familiepleje, opholdssteder og botilbud.